Consultanță fonduri europene

Programul Investalim

Depunere începând cu data de 27 oct 2023.

conference illustration 07

Programul Investalim

Prezentarea programului de finanțare

Microîntreprinderile și IMM-urile nou înființate sau cu istoric pot accesa ajutoare financiare nerambursabile pentru achiziția de echipamente, construcția, extinderea sau modernizarea spațiilor de producție pentru activitățile de procesare alimentară. 

Ajutorul financiar nerambursabil ce poate fi accesat de către o societate este de până la 57.75.000 euro. Intensitatea sprijinului financiar diferă între 30% și 70% în funcție de județul în care se va realiza investiția. 

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul programului InvestAlim sunt finanțate investițiile în lucrări de construcții și achiziția de utilaje și echipamente pentru procesare alimentară. Află condițiile generale de eligibilitate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Ajutor nerambursabil: max 57.750.000 euro;
 • Contribuție proprie: 30% – 70%;
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • Solicitantul este o societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990;
 • Solicitantul este o întreprindere nou-înființată sau o întreprindere cu istoric.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Solicitantul NU intră în categoria “întreprinderilor în dificultate”;
 • Solicitantul NU se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
 • Solicitantul NU înregistrează obligații fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Să fie considerate investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice
 • Să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia conform planului de afaceri
 • Să demonstreze îndeplinirea condiţiilor referitoare la efectul stimulativ al ajutorului de stat
 • Se consideră că ajutorul are efect stimulativ dacă întreprinderea adresează Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înainte de demararea investiției.
 • Să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi stabiliți prin Procedură
 • Să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia
 • Să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest