Programul Microindustrializare 2022 lansat în dezbatere publică

Programul Microindustrializare 2022 a fost fost lansat în data de 29 martie 2022 în dezbatere publică de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Programul Microindustrializare 2022 vizează stimularea producției interne și a lanțurilor de aprovizionare “Fabricat în România”, iar procedura va rămâne în consultare publică pentru o perioadă de zece zile.

Procedura de implementare, precum și grila de evaluare a proiectelor sunt disponibile pentru consultare pe site-ul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.

Programul Microindustrializare 2022 este disponibil în Academia TV: sinteze, tutoriale video, seminarii live de întrebări și răspunsuri și ateliere practice pentru întocmirea propriilor proiecte.

Programul Microindustrializare 2022 Prezentare generală

Antreprenorii care desfășoară activități de producție alimentară, mobilă, confecții metalice, materiale textile, dar și multe altele, vor putea solicita, după aprobarea procedurii de implementare, un ajutor financiar nerambursabil de până la 500.000 de lei. Conform procedurii de implementare, va fi solicitată o contribuție proprie de cel puțin 15% din valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul bugetului de investiții.

Programul Microindustrializare 2022 oferă o finanțare nerambursabilă societăților comerciale, societăților cooperative sau societăților cu răspundere limitată debutante (SRL-D) înființate înainte de 31.12.2019.

Iată, în cele ce urmează, în ce va consta programul Microindustrializare 2022:

Programul Microindustrializare 2022 Bugetul disponibil

Bugetul aprobat pentru programul Microindustrializare 2022 este de peste 50 de milioane de lei, iar ajutorul financiar maxim pe care o firmă îl poate primi este de 500.000 de lei.

În cadrul procedurii de implementare aferentă programului Microindustrializare 2022 se estimează faptul că în cursul acestui an un număr de 100 de beneficiari vor fi selectați pentru finanțare. Cu toate acestea, numărul lor poate fi sensibil mai mare, în cazul în care societățile vor solicita un ajutor financiar mai mic decât limita prevăzută în program.

Programul Microindustrializare 2022. Contribuția proprie

Ajutorul financiar nerambursabil nu acoperă, însă, 100% din valoarea eligibilă a proiectului, ceea ce înseamnă faptul că societatea va trebui să contribuie cu fonduri proprii pentru implementarea proiectului.

Astfel, toate societățile care vor semna acorduri de finanțare vor fi obligate să contribuie cu cel puțin 15% din valoarea eligibilă a investiției.

Solicitanții vor primi un punctaj suplimentar în cadrul procedurii de evaluare a proiectelor dacă își vor asuma o contribuție proprie chiar mai mare decât cei 15% solicitați în mod obligatoriu. Astfel, șanse maxime de finanțare vor avea, conform procedurii de implementare lansată în dezbatere publică, firmele care își asumă o contribuție proprie de cel puțin 25% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Pe de altă parte, trebuie precizat faptul că valoarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) nu reprezintă o cheltuială eligibilă în cadrul acestui program de finanțare.

Astfel, beneficiarul unei finanțări nerambursabile acordate în programul Microindustrializare 2022 va asigura din fonduri proprii următorele valori:

 • cel puțin 15% din valoarea eligibilă a proiectului sau chiar peste 25% pentru un punctaj maxim;
 • în întregime valoarea TVA aferentă investiției propuse;
 • în întregime celelalte cheltuieli neeligibile ale proiectului.
Academia TV

Explicăm fondurile nerambusabile

Academia TV

Toate programele de finanțare sunt prezentate în cele mai mici detalii.

Iată ce primești la înscriere:

 • sinteze ale programelor de finanțare;
 • prezentări generale și tutoriale video;
 • seminarii live de întrebări și răspunsuri;
 • sprijin din partea comunității pentru propriul proiect. 

Programul Microindustrializare 2022 Activități eligibile

Programul Microindustrializare 2022 permite finanțarea doar a societăților care activează în domeniul producției de bunuri, conform listei de mai jos:

 • 10 Industria alimentară
 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • 1811 Tipărirea ziarelor;
 • 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.;
 • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgică;
 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
 • 31 Fabricarea de mobilă;
 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Criterii de eligibilitate pentru programul Microindustrializare 2022

Pentru a accesa programul Microindustrializare 2022, solicitanții trebuie să mai îndeplinească o serie de alte condiții obligatorii:

 • sunt societăți comerciale, societăți cooperative sau SRL-D;
 • sunt întreprinderi mici și mijlocii (IMM), ceea ce înseamnă că nu vor fi acceptate pentru finanțare firmele care au mai mult de 250 de angajați și peste 50 de milioane de euro cifră de afaceri;
 • au capital social integral privat;
 • nu au datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale;
 • sunt înființate înainte de 31.12.2019, astfel că înregistrează două exerciții financiare integrale la data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor.

Programul Microindustrializare 2022 Cheltuieli eligibile

Cea mai mare parte a ajutorului financiar nerambursabil acordată prin programul Microindustrializare 2022 poate fi prevăzută pentru achiziția de utilaje și echipamente necesare în cadrul fluxului de producție.

Cu toate acestea, schema de implementare pentru programul Microindustrializare 2022 prevede și alte cheltuieli eligibile:

 • autoturisme electrice 100% asimilate echipamentelor tehnologice;
 • autoturisme și alte mijloace de transport;
 • achiziția de spații de lucru fără destinație locativă;
 • achiziţionarea de spaţii de lucru;
 • mobilier, aparatură birotică;
 • cheltuieli operaționale în sumă forfetară de 5.000 de lei pentru crearea unui singur loc de muncă suplimentar sau 10.000 de lei pentru crearea a două noi locuri de muncă;
 • pachet digital (voucher de digitalizare) în valoare maximă de 25.000 de lei care trebuie să cuprindă cel puțin: site de prezentare sau magazin online, înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului, soft necesar desfășurării activității și semnătură electronică;
 • pachetul digital poate cuprinde, dacă este necesar, echipamente IT, licențe, telefoane smart și tablete;
 • cheltuieli financiare (dobânzi și comisioane de garantare), dacă societatea va avea nevoie de un credit bancar pentru implementarea proiectului;
 • consultanță pentru scrierea și implementarea proiectului cu o valoare maximă eligibilă de 8.000 de lei;
 • plăcuțe informative în valoare totală de 500 de lei.

Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi care au constituit obiectul unei finanţări nerambursabile din alte surse.

Programul Microindustrializare 2022 Depunerea proiectelor

În acest moment, data de depunere a proiectelor nu a fost anunțată, ea urmând să fie comunicată pe pagina web a instituției cu cel puțin cinci zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis. Sesiunea de depunere a proiectelor va dura 20 de zile lucrătoare de la data lansării programului.

Procedura de depunere a proiectelor pentru programul Microindustrializare 2022 faptul că solicitanții se vor înregistra pe site-ul Granturi IMM creându-și un cont unic. Înregistrarea proiectelor se va realiza în două etape:

 • crearea contului de utilizator poate fi realizată chiar și în prezent, pe site-ul www.granturi.imm.gov.ro;
 • înscrierea cererilor de finanțare în platformă, la o dată ulterioară.

În cadrul etapei 2, solicitanții vor încărca în format electronic proiectul și vor putea atașa documentele justificative cerute în cadrul procedurii.

După încheierea sesiunii de primire a proiectelor, acestea vor fi selectate pentru finanțare în ordinea inversă a punctajelor obținute în cadrul etapei de evaluare.

În cazul în care mai multe proiecte se vor afla la egalitate de punctaj, departajarea lor se va efectua în funcție de următoarele criterii:

 • punctajul aferent profitului net înregistrat în exercițiul financiar aferent anului 2021;
 • punctajul aferent numărului de locuri de muncă nou create;
 • numărul mediu de angajați la 31.12.2021;
 • valoarea exactă a aportului propriu;

În cazul în care nu poate fi realizată o departajare finală după aplicarea tuturor criteriilor menționate mai sus, proiectele vor fi selectate în ordinea înscrierii în program.

Criteriile de selecție și grila de evaluare pentru programul Microindustrializare 2022 pot fi consultate pe site-ul Ministerului Turismului și Antreprenoriatului.

Te-ar putea interesa:

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This