Reminder Comerț servicii – Cum s-a derulat programul de finanțare în ultima ediție

Întreprinderile mici și mijlocii cu istoric în activități de comerț sau servicii vor putea accesa, în cursul acestui an, granturi nerambursabile acordate de Ministerul Economiei și Antreprenoriatului de până la 300.000 de lei. Fondurile sunt prevăzute în Legea Bugetului de Stat pentru anul 2022, publicată în Monitorul Oficial din data de 28 decembrie 2021. 

Conform informațiilor publicate până în prezent, măsura va stimula comerțul on-line și digitalizarea și va cuprinde unele cheltuieli eligibile obligatorii precum vouchere de digitalizare sau software certificat de e-commerce și de administrare a unei firme (de tip ERP). 

Ultima ediție a programului de Comerț-Servicii a fost planificată la începutul anului 2020, însă apariția pandemiei de Covid-19 a determinat anularea acesteia. Conform procedurii de implementare lansată în dezbatere publică, schema de finanțare urma să finanțeze un număr de 160 de proiecte în cursul anului 2020. În continuare, vom evidenția cele mai importante condiții menționate în precedenta procedură de implementare.

Bugetul programul Comerț Servicii

La începutul anului 2020, schema de finanțare urma să beneficieze de un buget total de 40 de milioane de lei, solicitanții urmând să obțină un grant nerambursabil de cel mult 250.000 de lei pentru proiectele de investiții ce ar fi fost aprobate.

Pentru comparație, sesiunea din acest an ar putea beneficia de un buget de 50 de milioane de lei, în întregime sub forma creditelor de angajament. 

Valoarea granturilor nerambursabile

Procedura de implementare anulată în cursul anului 2020 prevedea finanțări nerambursabile de până la 250.000 de lei pentru fiecare beneficiar, conform bugetului de investiții aprobat. Ajutorul nerambursabil acoperea investiția eligibilă într-un procent de 90%, astfel că beneficiarii erau obligați să acopere diferența valorii eligibile, dar și orice alte cheltuieli neeligibile pe care planul de afaceri le prevedea. 

Mai mult decât atât, beneficiarii care și-ar fi asumat o contribuție proprie mai mare, de peste 25%, primeau punctaj suplimentar în etapa de evaluare și ar fi avut șanse mai mari la finanțare. 

Comerț Servicii: Solicitanți eligibili

Ediția din 2020 a programului de finanțare prevedea faptul că sunt eligibile microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM) care au, la data lansării sesiunii, cel puțin doi ani calendaristici de la înființare. În plus, solicitanții ar fi trebuit să îndeplinească și următoarele condiții de eligibilitate:

 • codul CAEN aferent investiției este deja autorizat cu cel puțin trei luni anterior datei deschiderii sesiunii de primire a proiectelor;
 • societatea nu mai beneficiase de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programului în ultimii trei ani, inclusiv anul în curs;
 • nu aveau datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale.

Comerț Servicii: Activități eligibile

Antreprenorii puteau solicita finanțare nerambursabilă pentru activități din sfera comerțului și a serviciilor ce erau, la data deschiderii sesiunii, autorizate de cel puțin trei luni în cadrul societății solicitante de sprijin financiar.

Lista codurilor CAEN eligibile la finanțare nu a mai fost publicată, întreaga schemă de finanțare fiind anulată după instituirea stării de urgență în România, ca urmare a apariției pandemiei de Covid-19, la jumătatea lunii martie 2020.

Comerț-Servicii: Cheltuieli eligibile și neeligibile

În cadrul acestui program de finanțare, erau eligibile investițiile pentru realizarea investiției de bază, precum achiziția de utilaje și echipamente, precum și cheltuielile suport pentru pregătirea și implementarea proiectului. Cele mai importante cheltuieli eligibile prevăzute în ghidul solicitantului pentru programul Comerț-Servicii 2020 erau următoarele:

 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini și utilaje;
 • achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul;
 • active necorporale;
 • mobilier și birotică;
 • autoutilitare, însă nu și autoturismele;
 • implementarea unui sistem de management al calităţii, mediului sau sănătăţii;
 • realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii;
 • participarea la cursuri în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei;
 • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei;
 • achiziţionarea de spaţii comerciale.

Conform datelor prezentate în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, măsura ar putea cuprinde și unele cheltuieli obligatorii, precum vouchere de digitalizare sau software certificat de e-commerce și de administrare a unei firme.

Totuși, următoarele cheltuieli erau prevăzute neeligibile în cadrul procedurii de implementare lansată în dezbatere publică în 2020:

 • TVA;
 • taxe, avize, comisioane;
 • transportul, punerea în funcţiune a produselor;
 • instruirea personalului.

La fel ca și în cazul altor programe de finanțare, nu se acceptă achizițiile în leasing, bunurile second-hand, dar nici cele care au făcut obiectul altor finanțări.

Comerț Servicii: Obligații în perioada de implementare a proiectului

După aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare, beneficiarii aveau la dispoziție o perioadă de cel mult 12 luni pentru implementarea efectivă a planului de afaceri. În funcție de prevederile ghidului solicitantului și de obligațiile suplimentare asumate în cadrul planului de afaceri, solicitanții erau nevoiți:

 • să organizeze proceduri de achiziții și să încheie contracte de vânzare cumpărare cu furnizorii agreați;
 • să pună în funcțiune utilajele, echipamentele și celelalte bunuri achiziționate;
 • să încheie polițe de asigurare pentru bunurile achiziționate;
 • să creeze noile locuri de muncă, conform numărului și structurii asumate în planul de afaceri aprobat.

Comerț Servicii: Cum s-a acordat punctajul maxim în edițiile precedente?

Conform grilei de punctaj lansată în dezbatere publică la începutul anului 2020 și apoi anulată, punctajul maxim urma să fie acordat doar proiectelor care îndeplineau următoarele condiții suplimentare:

 • solicitantul a realizat peste 30% din cifra de afaceri din activitatea propusă spre finanțare;
 • întreprinderea avea cel puțin trei angajați, conform bilanțului încheiat pentru anul fiscal 2019;
 • implementarea planului de afaceri urma să creeze cel puțin două noi locuri de muncă;
 • cel puțin 60% din valoarea investiției urma să fie realizată pentru achiziția de mijloace fixe și obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe;
 • codul CAEN pentru care proiectul este depus era autorizat cu mai mult de 12 luni înainte de lansarea sesiunii de depunere a proiectelor;
 • societatea asigura o contribuție proprie de cel puțin 25% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • solicitantul a încheiat anul 2019 cu profit din exploatare, conform situațiilor financiare încheiate.

  Grupul Facebook -Academia de Finanțare

  Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

  Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

  Pin It on Pinterest

  Share This