Reminder STart-up Nation: Cum s-a derulat programul de finanțare în edițiile precedente

Legea bugetului de stat pentru anul 2022 a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial din data de 28 decembrie 2021. Conform acestui act normativ, întreprinderile mici și mijlocii vor putea beneficia de noi programe de finanțare din fondurile Ministerului Antreprenoriatului și Turismului și se propune reluarea în cursul acestui an a programului Start-up Nation. Cea de-a treia ediție va fi redenumită Start Tech Nation, accentul urmând a fi pus pe digitalizare, educație, training și mentorat. 

Măsura va beneficia de un buget total de 520 de milioane de lei, reprezentând credite de angajament. Având în vedere faptul că finanțarea nerambursabilă acordată unui singur solicitant este de cel mult 200.000 de lei, la fel ca și în primele două ediții ale programului, rezultă faptul că sesiunea preconizată în acest an va finanța un număr de 2.600 de noi afaceri.

Un alt element de noutate îl reprezintă prioritizarea la finanțare a cetățenilor români care revin din diaspora pentru a înființa o afacere. Conform puținelor informații publicate de autorități până în rezent, aceștia vor primi punctaj suplimentar în cadrul viitoarei scheme de finanțare. 

Până la publicarea unor noi informații privind lansarea celei de-a treia ediții a programului Start-up Nation, ne-am propus  să prezentăm principalele repere ale schemei de finanțare ce a beneficiat de două sesiuni de finanțare până în prezent

Start up Nation: Bugetul schemei de minimis în edițiile precedente

 

În momentul lansării, la începutul anului 2017, programul de finanțare prevedea lansarea a patru ediții. Efectiv, după cum am menționat anterior, au fost lansate doar două ediții, în 2017 și ulterior între 27 decembrie 2017 și 12 februarie 2018.

Nici bugetul anunțat nu a fost respectat: din cele 2 miliarde de lei aferente fiecărei ediții, doar cea de-a doua sesiune a beneficiat efectiv de această sumă, numărul proiectelor selectate pentru finanțare fiind apropiat de limita maximă, respectiv 10.000.

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil

Start-up Nation, în fiecare dintre cele două ediții lansate, a oferit un ajutor financiar nerambursabil de 100% din valoarea eligibilă a investiției, fără a depăși însă suma maximă de 200.000 de lei / proiect. 

Acest lucru nu însemna, însă, că beneficiarul nu avea de suportat nicio parte a investiției necesare. Atunci când investiția depășea 200.000 de lei, diferența urma să fie suportată de beneficiar din fonduri proprii. Același lucru era necesar și atunci când anumite praguri valorice ale cheltuielilor eligibile erau depășite, așa cum era cazul serviciilor de consultanță, a căror valoare eligibilă era plafonată la 8.000 de lei, dar deseori depășită.

Solicitanții eligibili ai schemei de finanțare în edițiile anterioare

Conform celor două proceduri de implementare lansate până în prezent, ajutorul financiar nerambursabil a putut fi accesat de către microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii care se regăseau în următoarele categorii:

 • erau societăți comerciale înființate în baza legii 31 din 1990;
 • erau societăți debutante, înființate în baza OUG 6/2011;
 • erau societăți cooperative, înființate în baza legii 1/2005.

Evident, cei mai mulți solicitanți ai programului Start-up Nation au fost societățile comerciale înregistrate ca societăți cu răspundere limitată.

În cadrul acestei scheme de finanțare, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale nu se regăseau în categoria solicitanților eligibili, însă titularii și membrii acestor forme de organizare puteau înființa noi societăți comerciale pentru a aplica pentru finanțare nerambursabilă. 

În cadrul schemei de finanțare au fost aplicate și alte reguli de eligibilitate pentru solicitanți:

 • firmele trebuiau să fie înființate după intrarea în vigoare a actului normativ care a aprobat schema de finanțare Start-up Nation, respectiv 30 ianuarie 2017. Regula s-a păstrat și pentru cea de-a doua ediție lansată, astfel că solicitanții care nu au primit finanțare în prima sesiune și-au putut reface planurile de afaceri pentru a depune și în ediția din 2018-2019. Totuși, este de așteptat ca această condiție să fie modificată pentru ediția nr. 3 a schemei de finanțare;
 • firmele nu puteau avea datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale la data depunerii cererii de finanțare, o condiție ușor de îndeplinit, din moment ce solicitanții erau firme nou înființate, deci fără activitate economică și patrimoniu;
 • ajutorul financiar nerambursabil se acorda doar pentru anumite activități economice, iar solicitantul trebuia să verifice codul CAEN al investiției propuse în lista activităților eligibile înainte de a pregăti și depune proiectul. Același cod CAEN, în cazul în care proiectul era aprobat, trebuia autorizat înainte ca implementarea proiectului să se încheie. 

De asemenea, și reprezentanții firmelor solicitante trebuiau să îndeplinească o serie de condiții, iar cea mai importantă privea desfășurarea activității economice. Astfel, dacă proprietarul afacerii a derulat aceeași activitate în trecut prin intermediul altei firme, devenea neeligibil pentru această schemă de finanțare. 

Programul Start-up Nation reprezintă un ajutor de minimis, iar dacă solicitantul sau întreprinderea unică din care aceasta face parte au primit și alte ajutoare de minimis în ultimii trei ani, atunci doar diferența până la 200.000 de euro, dar nu mai mult de 200.000 de lei, putea fi solicitată. 

Condiții pentru etapa de implementare a proiectelor

Schema de finanțare prevedea și obligații pentru viitor: 

 • crearea a cel puțin un nou loc de muncă. Cu toate acestea, au primit finanțare doar firmele care și-au asumat cel puțin două locuri de muncă în cadrul primei ediții și respectiv patru noi locuri de muncă în ediția 2 a schemei de finanțare;
 • menținerea noilor locuri de muncă create prin program pentru cel puțin 2 ani;
 • menținerea activității pentru cel puțin trei ani de la data încheierii implementării proiectului.

Principalele cheltuieli eligibile în cadrul schemei de finanțare

Categoriile de cheltuieli eligibile au suferit modificări minore pe durata celor două sesiuni lansate de autorități în trecut. În principiu, cele mai importante cheltuieli eligibile pe care solicitanții le puteau include în proiectele proprii erau:

 • achiziția unui spațiu de lucru, însă nu și construcția sa;
 • utilaje și echipamente tehnologice;
 • autoturisme, dar și autoutilitare pentru activitățile proiectului;
 • mobilier, echipamente IT și soluții software;
 • realizarea unei pagini web pentru prezentarea afacerii și a produselor sau serviciilor sale.

Ca un element de noutate, programul Start-up Nation a decontat inclusiv o parte a cheltuielilor operaționale legate de chirii, utilități, salarii și contribuții sociale pentru perioada de implementare a proiectului, dar nu mai mult de 12 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Cheltuielile cu consultanța erau eligibile, însă doar în limita a 8.000 de lei, incluzând atât pregătirea și depunerea proiectului, cât și serviciile aferente implementării sale. Așa cum am menționat anterior, în numeroase situații acest prag valoric a fost depășit, iar diferența a reprezentat cheltuială proprie a beneficiarului.

Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului a fost eligibilă, însă doar în cazul firmelor neînregistrate în scopuri de TVA. Astfel, această categorie de solicitanți și-au putut planifica investiția cu TVA inclus în limita a 200.000 de lei, întreaga sumă fiind eligibilă, dacă toate celelalte condiții erau îndeplinite.

La fel ca și în cazul altor programe de finanțare, nu se acceptă achizițiile în leasing, bunurile second-hand, dar nici cele care au făcut obiectul altor finanțări. 

Cum se implementau proiectele prin Start up Nation? 

După aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare, beneficiarii aveau la dispoziție o perioadă de cel mult 12 luni pentru implementarea efectivă a planului de afaceri. În funcție de particularitățile fiecărui proiect, în această perioadă, solicitanții erau nevoiți:

 • să inițieze discuțiile cu banca și să obțină creditul punte necesar implementării proiectului;
 • să identifice un spațiu adecvat pentru implementarea proiectului;
 • să organizeze proceduri de achiziții și să încheie contracte de vânzare cumpărare cu furnizorii agreați;
 • să pună în funcțiune utilajele, echipamentele și celelalte bunuri achiziționate;
 • să încheie polițe de asigurare pentru bunurile achiziționate;
 • să creeze noile locuri de muncă, conform numărului și structurii asumate în planul de afaceri aprobat;
 • să obțină avizele și autorizațiile necesare demarării activității;
 • să autorizeze codul CAEN al proiectului la Registrul Național al Registrului Comerțului.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This