Sanda Danci

 

  • Consultant pentru accesarea fondurilor europene și naționale.
  • Aproape 200 de proiecte întocmite între anii 2017 și 2019;
  • Experiență în cadrul programelor PNDR, POR, Start-up Nation.

Sanda are pregătire tehnică, fiind inginer-construcții civile în cadrul unor firme de consultanță. Are o bogată experiență practică în pregătirea și verificarea documentației tehnice specifice proiectelor complexe de investiții.

În ceea ce privește accesarea fondurilor nerambursabile, Sanda a făcut parte în anul 2010 din echipa de proiectare ce a pregătit documentația tehnică necesară înființării unui centru de informare turistică. Finanțarea nerambursabilă obținută a fost oferită prin intermediul Programului Operațional Regional (POR 2007-2013). 

Sanda Danci consultant accesare fonduri europene și naționale

PARTICIPAREA LA CURSURI

Sanda a urmat ambele cursuri organizate de Academia de Finanțare, respectiv Expert accesare fonduri europene în 2016 și cursul practic pentru scrierea proiectelor în 2017.

“Ambele cursuri au fost foarte utile. Pentru mine a fost foarte importantă combinarea celor două cursuri, deoarece la cursul de Expert accesare fonduri europene am învățat teoria, m-am familiarizat cu termenii și legislația în domeniu,  cu axele şi domeniile pentru perioada de programare 2014-2020, iar la cursul practic pentru scrierea proiectelor am  învățat cum să gândesc activitățile, cum  să scriu un plan de afaceri și cum să îl bugetez.”

Sanda Danci

Cursul de accesare fonduri europene este un curs acreditat de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). În urma promovării examenului final, cursanții primesc un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Cursul practic pentru scrierea proiectelor oferă participanților informațiile și instrumentele necesare pregătirii proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile europene sau naționale. Astfel, aceștia își pot întocmi singuri propriile proiecte de investiții, dar pot începe o activitate de consultanță pentru atragerea de finanțări nerambusabile pentru afacerile mici și mijlocii.

Aplicația este extrem de utilă. Se lucrează ușor, este intuitivă și generează prognoze fără greșeli, într-un timp foarte scurt.

Cursurile absolvite de Sanda

ACTIVITATEA DE CONSULTANȚĂ

Sanda a început noua activitate în anul 2017, moment în care și-a înființat propria firmă de consultanță. Primul proiect întocmit a fost unul personal ce a vizat achiziția de utilaje în domeniul construcțiilor. Proiectul a fost aprobat pentru finanțare prin intermediul Programului Operațional Regional (POR) și a fost implementat cu succes în anul următor.

După această experiență, Sanda a oferit consultanță micilor antreprenori care au dorit să acceseze fonduri nerambursabile prin intermediul programului Start-up Nation. În cadrul primei ediții a acestui program de finanțare, Sanda a întocmit și depus pentru finanțare un număr de 27 de proiecte, fiind selectate pentru finanțare 23 dintre acestea. Implementarea acestor proiecte a fost realizată în perioada septembrie 2017 – septembrie 2018.

Bilanțul primului an de consultanță este următorul:

Start up Nation

PNDR

POR

ACADEMIA DE FINANȚARE

În cel de-al doilea an de consultanță, respectiv 2018, Sanda a finalizat implementarea proiectelor câștigate în anul anterior și a întocmit un număr suplimentar de peste 130 de proiecte pentru cea de-a doua sesiune a programului Start-up Nation, program ce a fost lansat la finalul anului.

Prin parcurgerea celor două cursuri organizate de Academia de Finanțare, Sanda a beneficiat de modele de bună practică și proceduri de lucru pentru principalele programe de finanțare din fonduri europene sau naționale:

  • Programul Operațional Regional (POR);
  • Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR);
  • Programul de Competitivitate (POC);
  • Start-up Nation;
  • Microindustrializare;
  • Programul de Comerț și Servicii.

Înscrie-te în

ACADEMIA DE FINANȚARE

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest