Start-up Nation 2020: Cum se va întocmi bugetul proiectului în cazul unei decontări de 90%

Lansarea celei de-a treia ediții a programului Start-up Nation va aduce câteva modificări importante, iar una dintre schimbările discutate des în ultima perioadă vizează reducerea procentului ajutorului financiar nerambursabil de la 100% la 90%. Astfel, dacă această modificare va intra în vigoare, beneficiarii programului de finanțare vor fi nevoiți să contribuie financiar cu 10% din valoarea tuturor cheltuielilor eligibile. Iată cum se va întocmi bugetul proiectului, în această ipoteză.

Conform discuțiilor purtate de oficialii Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat cu potențialii beneficiari și firmele de consultanță, acest program de finanțare va continua însă va fi modificat, iar una dintre schimbări vizează cofinanțarea proiectului de către beneficiari cu un procent de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Iată cum se va întocmi bugetul proiectului, dacă această schimbare va fi implementată:

1. Stabilirea ipotezelor de lucru

Pentru a exemplifica această modificare, vom presupune că un antreprenor urmărește achiziționarea unui echipament în valoare de 150.000 de lei fără TVA. De asemenea, el va plăti firmei de consultanță o sumă de 9.000 de lei fără TVA, mai mare decât pragul impus de finanțator pentru decontarea acestei cheltuieli.

De asemenea, vom porni întocmirea bugetului de la următoarele ipoteze:

Bugetul proiectului Start up Nation

Ipotezele sunt următoarele:

  • Vom presupune că ajutorul financiar maxim acordat va rămâne de 200.000 de lei, însă ponderea sa în valoarea eligibilă a proiectului va fi redusă la 90%. Astfel, beneficiarul investiției va asigura din surse proprii diferența de 10%. Evident, în cazul în care bugetul prevede cheltuieli neeligibile, acestea vor rămâne în sarcina beneficiarului în întregime. 
  • De asemenea, presupunem că firma care va solicita finanțarea nu este plătitoare de TVA, astfel că această cheltuială va fi eligibilă, dacă solicitantului finanțării alege să solicite decontarea ei.
  • În final, pentru cheltuielile ce formează investiția supusă finanțării, vom aplica o cotă de TVA de 19%, atât cât este în vigoare în prezent. 

2. Prezentarea cheltuielii cu echipamentele

În primul rând, am presupus că antreprenorul dorește să achiziționeze un echipament tehnologic (noi l-am denumit banc de lucru) în valoare de 150.000 de lei fără TVA. 

Prin urmare, vom prezenta această cheltuială, incluzând și valoarea TVA aferentă:

Bugetul proiectului Start up Nation cheltuieli cu echipamentele

3. Prezentarea cheltuielii cu serviciile de consultanță

În acest exemplu vom presupune că serviciile de consultanță sunt de 9.000 de lei fără TVA, mai mare decât suma maximă eligibilă prevăzută de ghidul solicitantului. Astfel, vom scoate în evidență faptul că decontarea în procent de 90% se va aplica doar cheltuielilor eligibile din proiect, nu valorii totale a investiției. 

Bugetul proiectului Start up Nation cheltuieli cu consultanța

Serviciile de consultanță sunt prezentate în tabelul de mai sus, iar TVA-ul este calculat distinct.

4. Întocmirea bugetului investiției. 

Cele două cheltuieli luate în calcul (achiziția unui echipament și plata consultanței) sunt însumate pentru a stabili valoarea totală a proiectului. 

Bugetul investiției prevede atât cheltuieli eligibile, cât și cheltuieli neeligibile.

Bugetul proiectului Start up Nation cheltuieli eligibile neeligibile

Întreaga valoare a echipamentului achiziționat, dar și TVA-ul aferent, sunt eligibile. În schimb, serviciile de consultanță sunt eligibile, conform ghidului solicitantului, doar până la 8.000 de lei. Atunci când firma solicitantă este înregistrată în scopuri de TVA, această cheltuială nu este eligibilă în cadrul proiectului. În schimb, firmele neplătitoare de TVA pot solicita decontarea acestor cheltuieli prin intermediul proiectului, dacă prevederile ghidului solicitantului sunt respectate. 

Totuși, în cazul nostru, serviciile de consultanță sunt în valoare de 9.000 de lei + TVA, prin urmare valoarea totală nu este eligibilă, ci doar 8.000 de lei dintre aceștia.

Vom face următoarele corecții în cadrul bugetului:

  • includem valoarea TVA-ului aferent consultanței în categoria cheltuielilor neeligibile;
  • reducem suplimentar valoarea eligibilă a consultanței cu 1.000 de lei. 

5. Întocmirea planului financiar al investiției

În final vom întocmi și planul financiar al proiectului, ceea ce presupune să prezentăm succint valoarea totală a investiției și felul în care aceasta va fi finanțată din fonduri publice nerambursabile și din fonduri private ale beneficiarului.

Astfel, planul financiar este prezentat mai jos:

planul financiar

După cum se poate observa, valoarea eligibilă este formată din valoarea în întregime a utilajului și din 8.000 de lei din valoarea consultanței. 

Cheltuiala cu consultanța ce depășește plafonul de 8.000 de lei este considerată o cheltuială neeligibilă, iar ea va fi finanțată în întregime de către beneficiar.

Astfel, valoarea eligibilă totală va fi suportată într-un procent de 90% de către finanțator, iar beneficiarul investiției va fi nevoit să contribuie cu 10% din această sumă.

Descarcă de aici aplicația utilizată în acest articol și exersează completarea bugetului unui proiect.

bruce mars 8YG31Xn4dSw unsplash scaled

Acum este mai ușor să faci proiecte pentru tine sau clienții tăi.

CONSULTANT ACCESARE FONDURI

Ai la îndemână videoclipuri explicative, planuri de afaceri implementate cu succes și instrumente pentru a te ajuta în scrierea proiectelor.

Iată câteva beneficii:

  • Elimini greșelile altor consultanți și ești mai eficient
  • Reduci timpul de lucru cu până la 80%
  • Poți dedica mai mult timp atragerii clienților 

Te-ar putea interesa:

PNRR Energie

PNRR Energie

PNRR Energie Componenta 6Componenta 6 din cadrul PNRR Energie dispune de un buget total de 1.620.000.000 euro în scopul de a  promova producția de...

PNRR Valul renovării

PNRR Valul renovării

PNRR Valul renovării Componenta 5Prin intermediul componentei 5 PNRR Valul Renovării se va urmări îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare...

PNRR Transport sustenabil

PNRR Transport sustenabil

PNRR Transport sustenabil Componenta 4Componenta 4 din cadrul PNRR Transport sustenabil dispune de un buget total de 7.620.000.000 euro în scopul de...

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This