Start Up Nation 2022 Depunere dosare în 10 pași

Cea de-a treia sesiune a programului de finanțare Start Up Nation 2022 va fi lansată în curând, după ce procedura de implementare a fost lansată în dezbatere publică. Antreprenorii vor putea cere până la 200.000 de lei pentru achiziția de utilaje și echipamente, realizarea unor investiții pentru digitalizare, dar și achiziția de mașini electrice. 

Iată cum are loc în cadrul programului Start Up Nation 2022 depunere dosare în doar zece pași:  

Start Up Nation 2022 Citește ghidul solicitantului

Ghidul solicitantului a fost publicat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului în consultare publică în data de 25 februarie 2022.

Față de edițiile precedente, Start Up Nation 20222 depunere dosare va ține cont de următoarele modificări:

 • sunt eligibile întreprinderile mici și mijlocii înființate în România după data de 1 ianuarie 2020;
 • ajutorul financiar nerambursabil nu va mai acoperi integral valoarea eligibilă a investiției, fiind necesară, pentru prima dată, o contribuție proprie de cel puțin 5%;
 • crearea unui loc de muncă va permite obținerea unui ajutor financiar nerambursabil de până la 100.000 de lei;
 • ajutorul financiar maxim de 200.000 de lei va putea fi solicitat doar de către antreprenorii care își asumă crearea a două noi locuri de muncă;
 • vor fi obligatorii cheltuielile pentru digitalizare care presupun, printre altele, realizarea unui site de prezentare, achiziția semnăturii electronice, achiziția de software necesar derulării activității.

La finalul celor zece zile de consultare publică, autoritățile vor lansa procedura de implementare finală (cu modificări sau în aceeași formă) și vor anunța perioada de depunere a dosarelor în format electronic.

Consultă ghidul solicitantului lansat în dezbatere publică.

Start Up Nation 2022 Ghidul solicitantului și resurse

Start up nation 2022

Toate resursele necesare sunt acum disponibile într-un singur loc:

 • Curs practic pentru scrierea proiectelor Start Up Nation 2022;
 • Curs antreprenoriat acreditat ANC;
 • Idei de afaceri reale, implementate cu succes în edițiile precedente Start Up Nation;
 • Articole și tutoriale video explicative pentru Start Up Nation 2022;
 • Realizare site web de prezentare;
 • Înființare firme online;
 • Servicii de contabilitate pentru firme debutante.

Start Up Nation 2022 Verifică codul CAEN

Autoritățile au publicat grila de evaluare a proiectelor în funcție de care va avea loc depunerea dosarelor, iar activitățile de producție și industriile creative vor avea cea mai mare șansă de a fi selectate pentru finanțare.

Spre deosebire de edițiile precedente, în cadrul programului Start Up Nation 2022 depunere dosare se va face în funcție de ponderea pe care anumite activități economice o vor avea în cifra de afaceri totală a activităților eligibile, conform unei statistici a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Lista activităților eligibile, ponderea cifrelor de afaceri, dar și punctajul acordat pot fi consultate în cadrul anexei la ghidul solicitantului, numită criterii privind evaluarea online a planului de afaceri.

Pentru ușurință, am realizat o mică aplicație care îți permite să verifici eligibilitatea și punctajul unei idei de afaceri, introducând codul CAEN în celula gri de mai jos:

Start Up Nation 2022 Condiții de eligibilitate

Ghidul solicitantului pentru Start Up Nation 2022 amintește condițiile de eligibilitate pe care solicitanții trebuie să le îndeplinească pentru a depune o cerere de finanțare în cadrul ediției ce va fi lansată în cursul acestui an.

Astfel, în cadrul Start Up Nation 2022 depunere dosare se va realiza luând în considerare următoarele condiții de eligibilitate pentru firme:

 • să fie înființate după data de 1 ianuarie 2020, chiar și în cursul acestui an, înainte de depunerea proiectului;
 • să aibă capital integral privat;
 • își desfășoară activitatea oriunde în România, fără diferențiere în funcție de mediul urban/rural sau de județele în care sunt înregistrate;
 • se poate solicita finanțare doar pentru un singur cod CAEN, iar acesta este eligibil, conform anexei la ghidul solicitantului;
 • nu au datorii la bugetul general sau la bugetele locale.

De asemenea, și antreprenorii trebuie să îndeplinească unele criterii de eligibilitate:

 • nu pot depune cereri noi de finanțare antreprenorii care au cesionat mai mult de 49% din părțile sociale ale firmelor care au fost selectate la finanțare în edițiile precedente ale programului Start Up Nation;
 • antreprenorii care au accesat edițiile precedente ale programului Start Up Nation, măsura 2 Granturi pentru capital de lucru sau programul Horeca nu pot solicita finanțare prin intermediul altor firme;
 • persoanele care au calitatea de asociați sau administratori în cadrul mai multor firme nu pot accesa Start Up Nation 2022 decât cu o singură societate.

Start Up Nation 2022 Depunere dosare și cheltuieli eligibile

 

Spre deosebire de edițiile precedente ale programului, Start Up Nation 2022 include, în mod obligatoriu, unele cheltuieli de digitalizare. Prin urmare, antreprenorii care vor dori să acceseze programul de finanțare ce va fi lansat în perioada următoare, vor trebui să-și structureze investiția în patru categorii:

 • investiția de bază;
 • cheltuieli cu serviciile suport;
 • cheltuieli operaționale;
 • pachetul digital (vouchere de digitalizare).

Start Up Nation 2022 Calculează punctajul proiectului

După ce ai structurat investiția conform prevederilor menționate în cadrul ghidului solicitantului, va trebui să verifici grila de punctaj și să-ți estimezi șansele reale de reușită ale proiectului tău. 

Trebuie să reții faptul că proiectele depuse spre finanțare vor fi selectate în ordinea inversă a punctajului obținut de acestea, astfel că este foarte important să urmărești obținerea unui punctaj cât mai mare. În cea de-a doua ediție a programului Start Up Nation au fost depuse peste 33.000 de proiecte, din care doar 10.000 au fost selectate pentru a semna contractul de finanțare. 

Verifică toate criteriile de selecție și calculează-ți punctajul în cadrul ediției Start Up Nation 2022.

Start Up Nation 2022 Înregistrarea unui cont de utilizator

La fel ca și în edițiile precedente, antreprenorii vor depune proiectele în format electronic, în intervalul în care sesiunea de depunere a proiectelor va fi activă.

Astfel, antreprenorii vor trebui să parcurgă două etape:

 • în etapa 1 își vor înregistra un cont de utilizator în cadrul platformei Granturi IMM. Această etapă poate fi parcursă chiar și în prezent;
 • în etapa 2 este rezervată pentru depunere dosare spre finanțare după lansarea oficială a sesiunii.

Data de la care va fi activă a doua etapă de înscriere în cadrul programului Start Up Nation 2022 se va comunica pe site-ul instituţiei cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

Urmărește un tutorial video despre înregistrarea contului de utilizator în cadrul platformei Granturi IMM.

Start Up Nation 2022 Cumpără o semnătură electronică

Proiectele se vor depune în format electronic, iar documentele trebuie să fie semnate digital, folosind o semnătură electronică validă

În cazul în care vei pregăti singur documentația, este obligatorie procurarea semnăturii electronice de la un furnizor acreditat. Achiziția semnăturii electronice reprezintă o cheltuială eligibilă în cadrul programului de finanțare și face parte din categoria cheltuielilor de digitalizare.

În cazul în care proiectul va fi întocmit de o firmă de consultanță, atunci va fi necesar să împuternicești un reprezentant al acestei societăți, urmând ca documentele să fie semnate în format electronic de consultant.

Start Up Nation 2022 Înregistrează firma la Registrul comerțului

Cererea de finanțare va putea fi depusă doar în numele unei societăți comerciale înregistrată la ONRC după data de 1 ianuarie 2020. 

Procesul de înregistrare al firmei este simplu de parcurs, necostisitor și are o durată de la trei până la cinci zile. Pentru ușurință, poți apela la serviciile unei firme specializată în înființarea online a societăților comerciale la Registrul Comerțului.

În cazul în care vrei să parcurgi singur acest proces, te sfătuim să urmărești lista documentelor menționată pe site-ul ONRC.

Start Up Nation 2022 Depunere dosare

După înființarea firmei la Registrul Comerțului, va trebui să revii în platforma Granturi IMM pentru a continua procesul de înregistrare al firmei de această dată. Această procedură face parte din etapa 1 menționată mai sus și poate fi parcursă chiar și înainte de lansarea sesiunii de depunere a proiectelor. 

Toți acești pași trebuie parcurși înaintea lansării sesiunii de depunere a proiectelor. Conform procedurii de implementare publicată de autorități pentru Start Up Nation 2022 depunere dosare va dura 30 de zile, începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere și pînă la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere. În cazul în care după această perioadă bugetul nu va fi complet epuizat, autoritățile vor prelungi perioada de depunere a proiectelor. 

Start Up Nation 2022 Obligații contractuale pentru beneficiari

Antreprenorii ale căror proiecte au fost selectate vor semna contractele de finanțare și își vor asuma o serie de obligații pentru perioada de implementare și monitorizare

 • vor crea în mod obligatoriu cel puțin un nou loc de muncă în cadrul societății pe care-l vor menține pentru o perioadă de minimum 2 ani;
 • vor asigura o cofinanțare proprie de cel puțin 5% din valoarea eligibilă a proiectului, însă șanse de finanțare maxime vor avea cei care contribuie cu cel puțin 15% din fonduri proprii sau credit bancar;
 • vor menține activitatea pentru care au primit finanțare pentru o perioadă de 3 ani după încasarea ajutorului financiar nerambursabil;
 • vor încheia polițe de asigurare pentru activele corporale achiziționate și le vor menține pe o perioadă de cel mult 4 ani (un an de implementare și trei ani de monitorizare);
 • nu au voie să înstrăineze bunurile achiziționate prin proiect;
 • nu au voie să cesioneze mai mult de 49% din părțile sociale ale firmei în perioada de monitorizare.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This