Disponibil exclusiv online

Start Up Nation 2022 Procedura de achiziție

Învață să întocmești rapid și corect procedura de achiziție pentru bunurile și serviciile cuprinse în proiectul tău.

Descarci un dosar de achiziție complet, întocmit conform procedurii de implementare a programului Start Up Nation 2022. 

De ce să participi la curs

Curs Start Up Nation 2022 Procedura de achiziție

Organizarea procedurii de achiziție reprezintă principala provocare a antreprenorilor după semnarea contractelor de finanțare în cadrul programului Start Up Nation 2022. Întocmirea caietului de sarcini, stabilirea specificațiilor tehnice într-o  manieră nediscriminatorie, evaluarea ofertelor primite și desemnarea firmelor câștigătoare sunt etape importante ale procedurii de achiziție. 

Erorile făcute în această etapă pot genera corecții financiare și chiar pierderea în întregime a banilor nerambursabili. 

Participă la cursul online Start Up Nation 2022 procedura de achiziție și învață să-ți întocmești singur, corect și rapid întreaga documentație necesară. 

Ce primești în urma participării la cursul online

Curs Start Up Nation 2022 Procedura de achiziție

7 tutoriale video

1 studiu de caz real

Formulare editabile pentru procedura de achiziție

curs analiza financiară a proiectelor de investiții indicatori financiari
Cele mai importante

Documente ale procedurii de achiziție

Cerere de ofertă

Caiet de sarcini

Ofertă

Raport de evaluare

Proces verbal de atribuire

Contract de vânzare cumpărare

Cui îi recomandăm participarea la

Curs Start Up Nation 2022 Procedura de achiziție

Recomandăm participarea la acest curs online următoarelor persoane:

consultant curs analiza financiară a proiectelor de investiții

Consultanți debutanți

Consultanții debutanți aflați la primele proiecte întocmite și implementate pot întocmi într-o manieră eronată procedura de achiziție și evaluarea ofertelor primite.  

antreprenor curs analiza financiară a proiectelor de investiții

Antreprenori

Antreprenori icare și-au întocmit și depus singuri documentația pentru obținerea fondurilor nerambursabile nu sunt familiarizați cu birocrația procedurii de achiziție.

Primești acces la

Procedură de achiziție completă

Primești un dosar de achiziție complet cu formulare editabile pentru lansarea și încheierea cu succes a procedurii de achiziție. Semnarea contractelor de achiziție cu furnizorii va fi lipsită de orice riscuri, iar cheltuielile efectuate vor fi decontate de către finanțator.

 

Academia de finanțare

Mii de cursanți au avut încredere în noi

Academia de Finanțare este un centru educațional pentru afaceri dedicat înlesnirii accesului micilor afaceri la finanțări nerambursabile din fonduri europene sau naționale. De-a lungul celor 11 ani de când funționăm, mii de cursanți au avut încredere în noi și au participat la cursuri de formare profesională acreditate ANC pentru accesarea fondurilor europene, management de proiect, antreprenoriat sau evaluator de proiecte.

Mulți dintre cursanții noștri au devenit la rândul lor consultanți pentru accesarea de fonduri europene și naționale sau au reușit să-și întocmească singuri întreaga documentație necesară, fără sprijinul unor firme de consultanță.

Materialele disponibile în cadrul platformei Academia de Finanțare sunt unice, create de lectorii cursurilor și se bazează pe studii de caz reale extrase din proiectele întocmite și implementate cu succes în anii precedenți.

Start up Nation 2022 procedura de achiziție copertă
Structura cursului online

Curs Start Up Nation 2022 Procedura de achiziție

Lecția 1. Etapele procedurii de achiziție

În cadrul primei lecții vor fi prezentate noțiunile de bază și etapele pe care procedura de achiziție le presupune.

Lecția 2. Caracteristici tehnice

În cadrul acestei lecții vom discuta despre stabilirea corectă și nediscriminatorie a caracteristicilor tehnice pentru bunurile aprobate la finanțare.

Lecția 3. Caietul de sarcini

În cadrul acestei lecții vom prezenta structura și importanța caietului de sarcini pentru derularea fără erori a procedurii de achiziție.

Lecția 4. Cererea de ofertă

În cadrul acestei lecții vom discuta despre întocmirea cererilor de ofertă și transmiterea acestora către potențialii ofertanți.

Lecția 5. Raportul de evaluare

În cadrul acestei lecții vom discuta despre recepționarea ofertelor financiare și tehnice și evaluarea acestora pe baza criteriilor stabilite în caietul de sarcini.

Lecția 6. Atribuirea contractelor

În cadrul acestei lecții vom discuta despre atribuirea contractelor de achiziție de bunuri și servicii. 

Lecția 7. Încheierea contractelor

În cadrul acestei lecții vom discuta despre încheierea contractelor de achiziție, precum și principalele clauze pe care acestea trebuie să le includă pentru protejarea intereselor beneficiarului în relația cu furnizorii săi.

Telefon

0758 902 844

Email

academiadefinantare @ gmail.com

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest