fbpx
Ghidul fondurilor europene: Ce este cererea de finanțare

Ghidul fondurilor europene: Ce este cererea de finanțare

Cererea de finanțare reprezintă documentul prin intermediul căruia un antreprenor solicită sprijin financiar nerambursabil pentru acoperirea totală sau parțială a cheltuielilor necesare implementării unui proiect de investiții.

Cererea de finanțare reprezintă un scurt rezumat al întregului proiect, preluând informații atât din planul de afaceri, cât și din documentele justificative atașate acestuia în momentul depunerii la finanțator. Cererea de finanțare este primul document anunțat în cadrul ghidului solicitantului, însă în practică el se întocmește la final, când planul de afaceri este finalizat, iar documentele justificative au fost obținute.

La fel ca și planul de afaceri, cererea de finanțare are o structură-cadru impusă prin ghidul solicitantului, diferită de la o linie de finanțare la alta, și orice modificare a acesteia va conduce la respingerea proiectului în urma evaluării. 

În practică sunt întâlnite două tipuri de cereri de finanțare:

Cereri de finanțare simple, organizate sub forma unui rezumat al proiectului

Acesta este cazul proiectelor finanțate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală sau din surse naționale, precum Start-up Nation, Comerț-Servicii sau Microindustrializare. 

În aceste cazuri, cererea de finanțare se rezumă la prezentarea solicitantului, a responsabilului legal de proiect și a valorii investiției, cu menționarea ajutorului financiar nerambursabil.

Aceste cereri de finanțare sunt disponibile pe site-ul finanțatorului în format word sau PDF:

 • www.afir.info în cazul proiectelor finanțate prin intermediul PNDR;
 • www.imm.gov.ro în cazul proiectelor finanțate prin intermediul programelor naționale.

După completare, cererile de finanțare se vor transmite în format electronic împreună cu planul de afaceri și documentele justificative menționate în ghidul solicitantului.

Cereri de finanțare complexe

Aceste cereri de finanțare sunt întâlnite în cazul proiectelor finanțate prin intermediul instrumentelor structurale și de coeziune europene, precum Programul Operațional Regional sau Programul Operațional Capital Uman.

În aceste cazuri, structura cererii de finanțare este mai complexă, cuprinzând capitole privind planul de activități al proiectului, procedurile de achiziții planificate sau managementul riscurilor.

Aceste cereri de finanțare se completează direct online, prin intermediul platformei MySmis.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Care este documentația necesară obținerii unei finanțări nerambursabile?

Care este documentația necesară obținerii unei finanțări nerambursabile?

Pentru a obține sprijin nerambursabil prin intermediul unor programe de finanțare din fonduri europene sau naționale, solicitantul trebuie să întocmească și să depună spre evaluare un proiect. 

Documentația solicitată de către finanțator este formată din:

 • plan de afaceri;
 • cerere de finanțare;
 • documente justificative.

Planul de afaceri este un document ce prezintă evoluția societății în perioada analizată, în scenariul obținerii fondurilor nerambursabile. 

Planul de afaceri acoperă două perioade:

 • perioada de implementare a proiectului, în care cheltuielile vor fi efectuate, iar ajutorul financiar nerambursabil va fi încasat;
 • perioada de monitorizare a investiției în care beneficiarul își va menține obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Planul de afaceri nu are o formă standardizată, fiind diferit în funcție de complexitatea investiției sau a vechimii solicitantului. 

Structura planului de afaceri este impusă de către finanțator. 

Atunci când investiția necesită realizarea unor lucrări de construcții, planul de afaceri este înlocuit de studiul de fezabilitate. 

Structura studiului de fezabilitate este reglementată prin intermediul HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Cererea de finanțare reprezintă un rezumat al proiectului, preluând date și informații din planul de afaceri sau studiul de fezabilitate al investiției, dar și din documentele justificative obținute de către solicitant. 

Cererea de finanțare are o structură diferită de la un program de finanțare la altul. 

Documentele justificative, numite și documente suport, grupează documentele solicitate de către finanțator în sprijinul informațiilor prezentate în planul de afaceri. 

Astfel:

 • valorile investiției trebuie să fie susținute prin prezentarea unor oferte financiare;
 • vechimea firmei va fi dovedită prin atașarea certificatului de înmatriculare;
 • structura acționariatului va fi dovedită cu un certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • studiile și experiența angajaților cheie vor fi dovedite prin prezentarea unor CV-uri și diplome de studii, contracte de muncă, recomandări, etc.

Lista documentelor justificative diferă foarte mult de la un program de finanțare la altul, fiind necesară respectarea prevederilor ghidului solicitantului.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.