fbpx
Graficul de rambursare al creditului: Implementarea proiectului prin intermediul unui împrumut bancar

Graficul de rambursare al creditului: Implementarea proiectului prin intermediul unui împrumut bancar

În lipsa fondurilor proprii, mulți antreprenori aleg să-și implementeze proiectele finanțate din fonduri nerambursabile prin intermediul creditelor bancare, cu atât mai mult cu cât, în unele situații, dobânzile bancare reprezintă cheltuieli eligibile pe care și le vor recupera la finalul derulării proiectului. 

Planul de afaceri întocmit și depus în vederea obținerii unor fonduri nerambursabile conține, printre alte elemente, și informații privind sursa de finanțare a investițiilor propuse până la momentul decontării cheltuielilor de către finanțator. Prin urmare, este esențial ca planul de afaceri să conțină în mod explicit date privind eventualul credit bancar contractat de către beneficiar, termenul de rambursare estimat, precum și cheltuielile lunare generate de acesta până la stingerea obligațiilor față de creditor. 

În continuare vom prezenta câteva aspecte teoretice privind importanța și rolul creditelor bancare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile. În partea finală a articolului se poate descărca un calculator pentru estimarea rambursării unui împrumut. 

Creditul bancar: Principalele noțiuni utilizate

Atunci când discutăm despre credite bancare, principalele aspecte menționate vor fi cele privind rata de principal, anuitatea, soldul împrumutului, dar și dobânda aplicabilă. Iată ce reprezintă acestea:

 • Valoarea împrumutată reprezintă suma de bani pe care beneficiarul unei finanțări nerambursabile o contractează în vederea efectuării la timp a plăților în cadrul proiectului. Atunci când beneficiarul nu dispune de resurse financiare proprii, el se va împrumuta pentru întreaga valoare eligibilă a proiectului.
 • Soldul împrumutului se referă la suma de bani ce trebuie restituită băncii la un moment dat, mai puțin ratele deja plătite din valoarea împrumutată. El reprezintă suma împrumutată ce nu a ajuns încă la scadență, conform graficului de rambursare, și care nu conține dobândă bancară. Pe măsură ce se vor face plăți lunare, soldul se va diminua până la restituirea integrală a valorii împrumutate.
 • Dobânda bancară reprezintă costul finanțării și este suma plătită băncii în schimbul acordării împrumutului. Dobânda bancară se aplică soldului împrumutului și se va calcula sub forma unui procent anual. Dobânda bancară se va diminua pe măsură ce soldul creditului scade până la rambursarea integrală a acestuia. 
 • Rata de principal reprezintă o parte din capitalul împrumutat care se rambursează băncii în fiecare lună sau la alte perioade de timp, dacă s-a convenit astfel prin contractul de creditare.
 • Anuitatea reprezintă suma ratei și a dobânzii bancare pentru fiecare perioadă. 
 • Perioada de grație este numărul de luni de la acordarea creditului în care nu se fac plăți de rate. În cazul creditelor pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri nerambursabile este uzuală acordarea unor perioade de grație în anul în care are loc implementarea proiectului, iar activitatea nu a demarat. 
 • Graficul de rambursare reprezintă estimarea rambursării creditului bancar și este prezentat sub forma unui tabel ce conține întreaga perioadă până la rambursarea integrală a împrumutului. 

De ce este important creditul bancar în cadrul proiectului?

Importanța creditului bancar în derularea unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile provine din faptul că majoritatea liniilor de finanțare impun beneficiarilor să își realizeze investiția din surse proprii, urmând ca ajutorul financiar nerambursabil să fie acordat sub forma unei decontări, dacă toate condițiile de eligibilitate au fost îndeplinite. 

Astfel, creditul bancar are drept principal scop asigurarea unui flux de numerar pozitiv pe durata derulării proiectului și până la încasarea ajutorului nerambursabil din partea finanțatorului. 

Știind că beneficiarul nu beneficiază de suficiente resurse financiare proprii, vom anticipa încă de la elaborarea planului de afaceri faptul că va contracta un credit bancar. Ulterior, după ce proiectul este aprobat, iar contractul de finanțare a fost semnat, beneficiarul va demara procedura de obținere a creditului bancar necesar efectuării plăților în cadrul proiectului. 

În ce perioadă se va rambursa creditul bancar?

Creditul bancar este contractat pentru a asigura plățile necesare pe durata implementării proiectului. De cele mai multe ori, creditul bancar este completat cu resurse financiare proprii ale beneficiarului (cel puțin pentru componenta neeligibilă a proiectului). Cu toate acestea, durata creditului este diferită și este determinată de condițiile respectivei linii de finanțare. 

Atunci când ajutorul financiar nerambursabil acoperă 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, creditul bancar se va derula până la încasarea ajutorului financiar. În acest caz, creditul bancar se va derula pentru o perioadă de cel mult un an, iar cel mai bun exemplu este Start-up Nation.

Pe de altă parte, atunci când perioada de implementare este mai mare de un an, iar ajutorul nerambursabil nu acoperă 100% din valoarea proiectului, creditul bancar se va obține pentru o perioadă mai mare, de obicei trei sau cinci ani. Beneficiarul va restitui băncii valoarea ajutorului financiar nerambursabil și va eșalona soldul creditului pentru o perioadă suplimentară. Cele mai bune exemple sunt proiectele derulate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) sau Programului Operațional Regional (POR).

Dobânzile bancare sunt eligibile?

Dobânzile bancare sunt, în cele mai multe cazuri, cheltuieli neeligibile și nu vor fi decontate de către finanțator. Cu toate acestea, sunt câteva excepții importante, iar cel mai bun exemplu este, încă o dată, programul Start-up Nation. 

Creditul bancar: Cum se calculează graficul de rambursare al unui împrumut

Graficul de rambursare reprezintă oglinda creditului bancar și a plăților estimate pentru rambursarea sa integrală în termenii agreați cu banca. Având în vedere cele amintite anterior, vom prezenta mai jos două grafice de rambursare diferite, în funcție de specificațiile diverselor linii de finanțare:

1. Atunci când ajutorul financiar este 100%

În această ipoteză vom prezenta situația întâlnită în cazul proiectelor derulate prin intermediul Start-up Nation. Având în vedere că ajutorul financiar nerambursabil este de 100% din valoarea eligibilă a proiectului, creditul contractat de beneficiar este numit credit punte. 

Având la bază convenția încheiată între finanțator (Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat) și cele trei bănci din program (BCR, CEC și Transilvania), beneficiarul împrumută valoarea eligibilă și o restituie atunci când ajutorul financiar este încasat, dar nu mai târziu de 12 luni. Pentru această perioadă, banca va aplica dobânzi bancare, dar nu va solicita rambursări lunare, ci restituirea împrumutului într-o singură tranșă.

Iată ipotezele utilizate:

 • beneficiarul obține un credit bancar de 200.000 de lei;
 • creditul este obținut în luna a 4-a de la semnarea contractului de finanțare;
 • dobânda bancară anuală este de 5%;
 • creditul va fi restituit integral în luna a 12-a.

În aceste condiții, graficul de rambursare este estimat mai jos:

2. Atunci când ajutorul financiar este mai mic de 100%

În cazul proiectelor derulate prin intermediul altor programe de finanțare, ajutorul financiar nerambursabil este mai mic de 100%, ceea ce înseamnă că beneficiarul va avea nevoie de bani proprii pentru susținerea a unei părți din valoarea eligibilă a investiției. 

Creditul este contractat pentru întreaga valoare eligibilă, iar prima rambursare va fi făcută din ajutorul financiar nerambursabil încasat de către beneficiar, care nu mai reprezintă, în acest caz, întreaga valoare a proiectului. Prin urmare, diferența rămasă de rambursat poate fi eșalonată pe o perioadă de câțiva ani. În acest caz, ratele viitoare vor fi plătite din încasările pe care afacerea le va genera după demararea activității.

Iată ipotezele utilizate:

 • beneficiarul obține un credit bancar de 400.000 de lei;
 • creditul este obținut în luna a 4-a de la semnarea contractului de finanțare;
 • dobânda bancară anuală este de 6%;
 • beneficiarul încasează ajutorul financiar nerambursabil de 70% în luna a 12-a și îl plătește integral în contul rambursării creditului;
 • diferența de 30% este eșalonată în rate egale pentru o perioadă de doi ani, respectiv 24 de luni.

În aceste condiții, graficul de rambursare este estimat mai jos:

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.