fbpx
Fonduri europene 2020: Firmele afectate de Covid-19 vor putea obține granturi pentru capital de lucru

Fonduri europene 2020: Firmele afectate de Covid-19 vor putea obține granturi pentru capital de lucru

Firmele a căror activitate economică a fost afectată de răspândirea pandemiei Covid-19 sau a căror activitate a fost restrânsă ori interzisă prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență și alertă vor putea încasa, în perioada următoare, un ajutor financiar nerambursabil pentru constituirea capitalului de lucru.

Ajutorul financiar nerambursabil se acordă sub forma unei cote procentuale din cifra de afaceri înregistrată de aceste întreprinderi la data ultimului exercițiu financiar încheiat, respectiv 31 decembrie 2019 și va avea o valoare cuprinsă între 2.000 de euro și 150.000 de euro.

Numărul maxim al beneficiarilor acestei scheme de sprijin este de 100.500.

Beneficiarii eligibili ai acestui program de finanțare

Ajutorul financiar nerambursabil se va plăti întreprinderilor mici și mijlocii afectate de extinderea pandemiei Covid-19 și care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

 • au înregistrat o cifră de afaceri de cel puțin 5.000 de euro la data ultimului exercițiu financiar încheiat;
 • au înregistrat profit din exploatare într-unul din ultimele două exerciții financiare încheiate înainte de depunerea cererii de finanțare (2018 sau 2019);
 • au obținut un certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
 • dispun de o cofinanțare din fonduri proprii de cel puțin 15% din valoarea ajutorului financiar încasat.

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil acordat

Ajutorul financiar se acordă sub forma unei cote procentuale din cifra de afaceri, astfel:

 • întreprinderile care au înregistrat o cifră de afaceri de cel puțin 5.000 de euro și 13.500 de euro vor putea încasa un ajutor financiar nerambursabil de 2.000 de euro;
 • întreprinderile care au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 13.500 de euro vor putea încasa un ajutor financiar nerambursabil de 15% din valoarea cifrei de afaceri, fără a depăși, totuși, valoarea de 150.000 de euro.

În cazul în care un beneficiar face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare, valoarea totală a finanțărilor solicitate nu poate depăși valoarea de 250.000 de euro, echivalent în lei.

Beneficiarii acestei scheme de sprijin (măsura 2) pot solicita și grantul pentru capital de lucru (măsura 3).

Contribuția proprie a beneficiarului

Ajutorul financiar nerambursabil acordat nu acoperă valoarea investiției în procent de 100%. Astfel, beneficiarii acestor fonduri trebuie să contribuie, din resurse financiare proprii, cu o cofinanțare egală cu cel puțin 15% din valoarea grantului încasat.

Pentru exemplificare, vom presupune că o societate a obținut la finalul anului 2019 o cifră de afaceri de 100.000 de euro.

 • astfel, în cadrul acestei schemei de sprijin va putea solicita un ajutor financiar nerambursabil de 15% din valoarea cifrei de afaceri, respectiv 15.000 de euro.
 • totodată, societatea este obligată să asigure o cofinanțare de 15% din valoarea grantului acordat, respectiv de 2.250 de euro.

Domeniile de activitate eligibile pentru finanțare

Ajutoarele financiare pentru constituirea capitalului de lucru se vor acorda întreprinderilor din următoarele domenii de activitate:

 • restaurante;
 • hoteluri;
 • cafenele;
 • industria alimentară;
 • agenții de turism;
 • industrii creative;
 • alte domenii de activitate.

Verifică lista codurilor CAEN eligibile pentru încasarea acestui ajutor financiar nerambursabil.

Cheltuielile eligibile

Granturile pentru capital de lucru pot fi utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli precum:

 • achiziția de stocuri de materii prime, materiale sau mărfuri necesare desfășurării activității curente;
 • acoperirea datoriilor scadente sau curente, inclusiv cele pentru utilități;
 • plata chiriei, pe baza contractului de închiriere;
 • plata serviciilor necesare desfășurării activității curente;
 • achiziția de echipamente de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție;
 • achiziția de obiecte de inventar și mijloace fixe;
 • achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii sau dotări necesare reluării activității;
 • plata datoriilor la bugetul statului.

Finanțatorul va verifica, pe baza unui eșantion de 1% din numărul total al beneficiarilor, respectarea utilizării fondurilor pentru tipurile de cheltuieli eligibile, conform listei de mai sus.

Documentația necesară obținerii grantului pentru capital de lucru

Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă prin intermediul acestei scheme de granturi, solicitantul va depune următoarea documentație:

 • cerere de finanțare;
 • act constitutiv;
 • certificat de înmatriculare;
 • certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • situația financiară (bilanț și cont de profit și pierdere) aferentă anului 2019;
 • ultima balanță de verificare întocmită la data depunerii cererii de finanțare;
 • documentație tehnică, respectiv un plan de afaceri simplificat în cazul investițiilor în activități productive;
 • dovada cofinanțării pentru 15% din valoarea grantului solicitat;
 • declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind:
  • nu se află în dificultate la 31.12.2019;
  • nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile solicitate la finanțare;
  • nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost recuperate sau executate;
  • încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM);
  • cofinanțarea;
  • menținerea locurilor de muncă.
 • declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind faptul că:
  • nu este rezident în scopuri fiscale;
  • nu este controlat direct sau indirect de către acționarii din jurisdicție care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor necooperante;
  • nu controlează direct sau indirect filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;
  • nu împarrte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante.

Selectarea cererilor de finanțare

În cadrul acestui apel de proiecte, cererile de finanțare vor fi selectate în ordinea depunerii, cu respectarea celorlalte condiții de eligibilitate.

Obligațiile asumate de către beneficiari

Beneficiarii granturilor pentru capital de lucru trebuie să-și asume o serie de obligații, conform de contractul de finanțare:

 • să mențină sau să suplimenteze numărul de salariați, față de momentul depunerii cererii de finanțare, pentru o perioadă de cel puțin șase luni de la finalizarea proiectului;
 • să depună un raport de progres privind cheltuielile efectuate în termen de 180 de zile de la data la care au încasat ajutorul financiar nerambursabil;
 • să păstreze documentația aferentă acestei scheme de finanțare pentru cel puțin zece ani și să o prezinte autorităților cu atribuții de control ori de câte ori le este solicitată.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Fonduri europene 2020: Firmele fără angajați vor putea primi microgranturi de 2.000 de euro

Fonduri europene 2020: Firmele fără angajați vor putea primi microgranturi de 2.000 de euro

Întreprinderile a căror activitate a fost afectată de pandemia Covid-19 vor putea accesa, în perioada următoare, un grant financiar nerambursabil de 2.000 de euro pentru plata cheltuielilor restante sau curente, dar și pentru acoperirea unor cheltuieli de investiții.

În cadrul acestei scheme de finanțare sunt eligibile întreprinderile cu o cifră de afaceri mai mare de 5.000 de euro, dar fără angajați la data ultimului exercițiu financiar încheiat.

Numărul estimat al beneficiarilor care vor încasa acest ajutor financiar nerambursabil este de 50.000.

Beneficiari eligibili

Micrograntul în valoare de 2.000 de euro poate fi accesat de către următoarele categorii de solicitanți eligibili:

 • întreprinderile mici și mijlocii care nu au înregistrat salariați la data de 31 decembrie 2019;
 • persoane fizice autorizate (PFA), organizații non-guvernamentale (ONG) cu activitate economică conform listei codurilor CAEN atașate la finalul acestui articol;
 • PFA-urile și cabinete medicale individuale (CMI) implicate în transportul, diagnosticarea sau tratamentul pacienților diagnosticați cu Covid-19.

Beneficiarii acestei scheme de sprijin (măsura 1) pot accesa și granturile pentru investiții (măsura 3) cu o valoare cuprinsă între 50.000 de euro și 200.000 de euro.

Criterii de eligibilitate

Solicitanții ajutorului financiar nerambursabil de 2.000 de euro trebuie să îndeplinească, simultan, următoarele condiții:

 • au desfășurat activitate economică pe durata a cel puțin un an calendaristic, înaintea depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA sau CMI a căror activitate poate să fi avut loc înainte de 1 februarie 2020;
 • au obținut o cifră de afaceri de cel puțin 5.000 de euro la data ultimului exercițiu financiar, respectiv 31 decembrie 2019. De la această regulă sunt exceptate PFA-urile, ONG-urile și CMI-urile.

Cheltuielile eligibile în cadrul acestui program de finanțare

Ajutorul financiar nerambursabil de 2.000 de euro poate fi folosit pentru acoperirea următoarelor cheltuieli:

 • achiziția de stocuri de materii prime, materiale sau mărfuri necesare desfășurării activității curente;
 • acoperirea datoriilor scadente sau curente, inclusiv cele pentru utilități;
 • plata chiriei, pe baza contractului de închiriere;
 • plata serviciilor și reparațiilor necesare desfășurării activității curente;
 • achiziția de echipamente de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție;
 • achiziția de obiecte de inventar;
 • achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii sau dotări necesare reluării activității;
 • plata datoriilor la bugetul statului.

Destinația fondurilor încasate va fi verificată prin sondaj, pentru un eșantion de 1% din numărul total de beneficiari. În cazul în care se fondurile sunt cheltuite pentru acoperirea unor cheltuieli ce nu se regăsesc în lista de mai sus, beneficiarul va trebui să restituie ajutorul financiar încasat. 

În cadrul acestui program de finanțare, cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile și nu vor fi decontate din ajutorul financiar acordat. 

Selectarea cererilor de finanțare

Cererile de finanțare vor fi selectate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate detaliate în cadrul acestui articol.

Activități eligibile spre finanțare

Ajutorul financiar nerambursabil în valoare de 2.000 de euro se va achita întreprinderilor care desfășoară activități economice ce se regăsesc în lista codurilor CAEN eligibile. Printre acestea, se regăsesc:

 • activități de tipărire și editare;
 • fabricarea produselor ceramice;
 • fabricarea bijuteriilor;
 • activități de servicii informatice;
 • activități de studierea pieței;
 • activități fotografice;
 • activități de învățământ;
 • activități sportive și recreative.

Verifică lista codurilor CAEN eligibile în acest document.

Documentația necesară obținerii micrograntului de 2.000 de euro

Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă prin intermediul unei scheme de granturi, solicitantul va depune următoarea documentație:

 • cerere de finanțare;
 • act constitutiv;
 • certificat de înmatriculare;
 • certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • situația financiară (bilanț și cont de profit și pierdere) aferentă anului 2019;
 • ultima balanță de verificare întocmită la data depunerii cererii de finanțare;
 • declarația unică în cazul persoanelor fizice autorizate;
 • documentație tehnică, respectiv un plan de afaceri simplificat în cazul investițiilor în activități productive;
 • declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind:
  • nu se află în dificultate la 31.12.2019;
  • nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile solicitate la finanțare;
  • nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost recuperate sau executate;
  • încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM);
  • cofinanțarea;
  • menținerea locurilor de muncă.
 • declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind faptul că:
  • nu este rezident în scopuri fiscale;
  • nu este controlat direct sau indirect de către acționarii din jurisdicție care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor necooperante;
  • nu controlează direct sau indirect filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;
  • nu împarrte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante.

Obligații asumate de către beneficiarii finanțării nerambursabile

Beneficiarii acestor microgranturi de 2.000 de euro trebuie să respecte, după implementarea proiectului, următoarele reguli:

 • să nu-și întrerupă activitatea economică pentru o perioadă de cel puțin șase luni;
 • să depună un raport de progres privind cheltuielile efectuate în termen de 90 de zile de la momentul încasării ajutorului financiar nerambursabil;
 • să păstreze întreaga documentație aferentă schemei de sprijin pentru o perioadă de cel puțin zece ani și să o pună la dispoziția autorității de implementare ori de câte ori le sunt solicitate.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.