fbpx
Granturi de investiții pentru IMM-uri: Interpretarea grilei de punctaj

Granturi de investiții pentru IMM-uri: Interpretarea grilei de punctaj

Întreprinderile mici și mijlocii afectate de pandemia Covid-19 vor putea accesa, până la data de 29 ianuarie 2021, granturi de investiții cuprinse între 50.000 de euro și 200.000 de euro. Măsura este instituită prin intermediul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 130/2020

După cum am arătat într-un articol recent, granturile pentru investiții vor fi atribuite în ordinea inversă a punctajelor obținute de solicitanți în etapa de evaluare a planurilor de afaceri. În cele ce urmează analizăm grila de punctaj propusă în cadrul ordonanței sus-amintită.

Criteriul 1: Rata internă de Rentabilitate (RIR)

După cum se poate observa în imaginea de mai sus, punctajul maxim va fi acordat acelor planuri de afaceri care demonstrează un RIR mai mic de 5%.

Pentru a înțelege acest indicator, vom reda mai jos definiția ratei interne de rentabilitate:

Rata internă de rentabilitate este o rată de actualizare financiară utilizată în cadrul proiectelor de investiții la care valoarea fluxului de numerar actualizat este egală cu valoarea actualizată a investiției.

Fiind vorba despre analize economice realizate în cadrul proiectului pentru viitor, consultanții vor încerca să obțină un RIR al investiției cât mai mic, astfel că acest criteriu de departajare nu va fi relevant.

Prin urmare, foarte multe proiecte vor obține un punctaj maxim în cadrul acestui criteriu.

Felul în care se calculează rata internă de rentabilitate este exemplificat în cadrul acestui articol.

Criteriul 2: Cofinanțarea proiectelor

În cadrul acestui criteriu de departajare se acordă punctaj suplimentar solicitanților care își asumă o contribuție proprie mai mare decât minimul impus de finanțator.

Metode similare de departajare a cererilor de finanțare au fost aplicate în anii trecuți pentru programele de Comerț-Servicii, Microindustrializare și chiar Programul Operațional Regional.

Având de ales între un punctaj superior și un procent de decontare a investiției mai mare, antreprenorii au preferat să-și sporească șansele de finanțare, asumându-și o contribuție proprie mai mare. Este de așteptat ca acest lucru să se întâmple și în cazul acestor granturi pentru investiții.

De asemenea, se poate observa faptul că proiectele implementate în regiunea București-Ilfov vor avea nevoie de o cofinanțare mai mare decât în cazul proiectelor realizate în restul țării.

În concluzie, este de așteptat ca acest criteriu să aibă cea mai mare influență în decizia finală de finanțare a proiectului de investiții depus.

Criteriul 3: Raportul dintre ajutorul financiar solicitat și profitul obținut în anul anterior

Punctajul aferent criteriului 3 se poate calcula încă din acest moment:

 • valoarea investiției și, implicit, a ajutorului financiar nerambursabil pot fi estimate foarte precis;
 • valoarea profitului obținut la data de 31.12.2019 este deja cunoscută și se poate prelua din formularul Contului de Profit și Pierdere (formularul 20 din contabilitate).

Din moment ce profitul deja este înregistrat, punctajul acordat în cadrul acestui criteriu se poate mări doar prin solicitarea unui ajutor financiar mai mic.

Punctajul maxim se va acorda doar dacă firma cere un ajutor financiar de până la trei ori profitul înregistrat în ultimul an. Dacă firma cere un ajutor financiar care depășește profitul din 2019 de trei ori, atunci proiectul de investiții depus va fi depunctat.

Criteriul 4: Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale

Pentru a permite solicitanților să-și estimeze foarte corect șansele de finanțare, dar și pentru a asigura un proces de departajare transparent, finanțatorul a publicat aceste informații sub forma unei anexe la ghidul solicitantului ce conține contribuția fiecărui cod / grupe CAEN la soldul negativ (sau pozitiv) al balanței comerciale.

Documentul poate fi descărcat de aici.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Propuneri de relansare economică: Fonduri nerambursabile pentru IMM-uri și fermieri

Propuneri de relansare economică: Fonduri nerambursabile pentru IMM-uri și fermieri

Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii din România ar putea accesa în perioada următoare sute de milioane de euro alocate în cadrul mai multor programe de finanțare din fonduri europene sau naționale. Toate acestea figurează în cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică, un document ce ar putea fi aprobat în cadrul ședinței de Guvern de astăzi. 

Planul Național de Investiții și Relansare Economică vizează lansarea în perioada următoare a unor programe de finanțare nerambursabilă din fonduri europene și naționale către sectoare economice diverse: agricultură, industria alimentară, IT și digitalizare, activități economice de producție sau servicii.

Cele mai importante măsuri de finanțare sunt prezentate mai jos:

Granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi a Programului Operațional Regional Axa 2.1

 • supracontractarea proiectelor din lista de rezervă;
 • ajutor financiar nerambursabil: până la 200.000 euro; 
 • buget alocat: 117 milioane de euro; 
 • supracontractare: 130 milioane de euro;

Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor prin intermediul POR 2.2

 • ajutor financiar nerambursabil: 200.000 – 1.000.000 euro; 
 • buget anunțat (alocare inițială și supracontractare): 450 milioane euro.

Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investițiilor mari POR 2.2

 • ajutor financiar nerambursabil: 2.000.000 – 6.000.000 euro;
 • buget anunțat (alocare inițială și supracontractare): 550 milioane de euro.

Star-Tech Innovation (Noul program Start-UP)

Obiectivul schemei este finanțarea start-up-urilor inovative prin granturi de o valoare estimată la 42.000 euro. 

Numărul estimat al beneficiarilor acestui program de finanțare este de 7.000 de noi IMM-uri.

Granturi pentru start-up-uri pentru studenți în domenii competitive și inovative

 • valoarea estimată a grantului: de la 40.000 euro/pentru două locuri de muncă create până la 100.000 euro pentru cinci locuri de muncă create;
 • bugetul anunțat: 150 milioane de euro.

Finanțarea programelor de educație digitală a angajaților pentru IMM-uri

 • valoarea grantului: de la 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect; 
 • buget anunțat: 30 milioane de euro.

Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat

Bugetul estimativ este de 42 milioane euro, suma fiind împărțită astfel:

 • 20 milioane euro alocare distinctă pentru tinerii din afara granițelor în scopul reîntoarcerii în țară a celor cu experiență și formare în domeniul agricol;
 • 22 milioane de euro alocare distinctă pentru tinerii fermieri din țară.

Pentru prima dată, beneficiarii pot concesiona terenuri cu destinație agricolă, libere de contract cu suprafață de până la 50 de hectare, aparținând domeniului public sau privat al statului.

Granturi de finanțare pentru antreprenoriat rural

Măsura va acorda sprijin financiar activităților de procesare și de distribuție a produselor agricole obținute de micii producători:

 • valoarea grantului: de la 40.000 euro pentru două locuri de muncă create până la 100.000 euro pentru cinci locuri de muncă create
 • bugetul anunțat: 200 milioane de euro.

Granturi pentru achiziția de echipamente pentru irigații

 • obiectiv: achiziția de kit-uri pentru irigații; 
 • ajutor acordat: 6.000 euro/beneficiar;
 • buget anunțat: 48 milioane de euro.

Finanțarea depozitelor de comercializare a produselor agricole

 • obiectiv: construcția a opt depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea și comercializarea produselor agricole locale;
 • valoarea investiției: 120 milioane de euro.

Planul Național de Investiții și Relansare Economică poate fi descărcat de aici.

Atenție! Măsurile de sprijin nu sunt încă în vigoare. Planul Național de Investiții și Relansare Economică trebuie să fie aprobat de Guvern.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Ajutoare financiare nerambursabile acordate întreprinderilor afectate de Covid-19

Ajutoare financiare nerambursabile acordate întreprinderilor afectate de Covid-19

În perioada următoare, companiile fără angajați, dar și alte întreprinderi afectate de pandemia globală Covid-19 vor putea beneficia de măsuri de sprijin pentru economie, inclusiv granturi nerambursabile.

Măsurile sunt cuprinse în cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică ce urmează a fi aprobat în ședința de guvern din data de 1 iulie 2020 și vizează, de asemenea, alocări suplimentare de fonduri către diverse programe de finanțare din fonduri europene destinate microîntreprinderilor și IMM-urilor. Măsurile vizează sprijinirea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) cu sau fără angajați din economia națională.

Conform documentului menționat, în vederea depăşirii efectelor negative ale pandemiei, în perioada următoare vor fi alocate resurse financiare destinate susținerii activității economice (plata şomajului tehnic pentru salariați și alți profesioniști și facilități fiscale și bugetare pentru domeniile economice afectate).

Cele mai importante programe de sprijin destinate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii se regăsesc:

Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi:

 • valoare grant: 2.000 euro/SRL fără salariați;
 • banii vor putea fi utilizați pentru acoperirea cheltuielilor cu stocurile, plata furnizorilor, chirii și utilități;
 • număr estimat de beneficiari: 50.000;
 • buget anunțat: 100 milioane de euro.

Schema de ajutor pentru activități de comerț și servicii afectate de Covid-19:

 • finanțarea chiriilor pentru perioada în care activitatea comercială a fost afectată pe perioada stării de urgentă sau de alertă;
 • valoarea chiriei suportate nu poate depăși o perioadă de trei luni/beneficiar;
 • bugetul total anunțat este de 160 milioane de lei.

Capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri:

 • valoare grant: până la 150.000 euro;
 • domeniile economice sprijinite: HoReCa, turism, transporturi, organizarea de evenimente;
 • cheltuieli suportate: stocuri, datorii furnizori, echipamente;
 • bugetul anunțat: 350 milioane de euro.

Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică a IMM-urilor:

 • valoare grant: 50.000 – 200.000 euro/beneficiar;
 • domenii economice sprijinite: industria sanitară, farmaceutică, alimentară, auto, IT, energie, construcții, transport, turism, confecții;
 • cheltuieli suportate: producție, achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii;
 • buget anunțat: 550 milioane euro.

Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor:

 • valoare grant: de la 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect;
 • cheltuieli suportate: echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice;
 • buget total anunțat: 150 milioane de euro

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.