Teste grilă

Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene

Proba 1: Test grilă

Proba scrisă cuprinde  18 întrebări de tip grilă, cu o singură variantă corectă de răspuns.

Încercuiţi variantele de răspuns pe care le consideraţi corecte. 

Pentru fiecare întrebare la care s-a răspuns complet şi corect se acordă 0,5 puncte, în total un maxim de 9 de puncte. 

Se acordă 1 punct din oficiu.

Punctajul maxim este de 10 de puncte.

Punctajul minim de promovare a probei scrise este de 5 puncte. 

Timpul maxim alocat acestei probe este de  20 de minute.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest