Tineri NEETs: Cine poate accesa granturile de minimis pentru înființarea de noi întreprinderi?

Tinerii șomeri, în special cei din zona rurală, vor putea încasa granturi de până la 25.000 de euro pentru înființarea de noi întreprinderi și crearea de locuri de muncă. Oportunitatea de finanțare face parte dintr-un program de finanțare intitulat Viitor pentru tinerii NEETs ce se derulează în mai multe etape, fiind necesară, în perioada următoare, depunerea cererilor de finanțare din partea viitorilor administratori ai schemei de minimis.

Dacă în articolul anterior am prezentat cele zece etape pe care schema de finanțare le presupune, în cele ce urmează vom prezenta criteriile pe care potențialii beneficiari trebuie să le îndeplinească pentru a încasa ajutorul nerambursabil de până la 25.000 de euro. 

În cadrul schemei de finanțare Viitor pentru tinerii NEETs sunt eligibile organizații mari, în nume propriu sau în parteneriat, care au posibilitatea de a implementa proiecte cu o valoare cuprinsă între o sută de mii de euro și un milion de euro.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 31 decembrie 2021, prin intermediul platformei MySmis. Anunțarea proiectelor câștigătoare și semnarea contractelor de finanțare este preconizată până la finalul lunii martie 2022, astfel că pasul următor îl va reprezenta formarea grupului țintă în vederea demarării activităților de formare profesională. 

Solicitanții eligibili în cadrul prezentei scheme de sprijinire a antreprenoriatului sunt tinerii NEETs care au domiciliul sau reședința în patru regiuni de dezvoltare ale țării, respectiv:

 • Sud-Vest Oltenia;
 • Sud-Est;
 • Sud Muntenia;
 • Centru.

Conform procedurii, grupul țintă va fi format din cel puțin 250 de persoane, administratorii schemei de minimis având obligația de a asigura selecția beneficiarilor finali astfel:

 • 30% – tineri NEETs ”greu ocupabili” și ”foarte greu ocupabili”;
 • tineri NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural;
 • tineri NEETs de etnie romă.

Ce înseamnă tânăr NEET?

 

Un tânăr NEET (Not in Education, Employment, or Training) este persoana cu vârsta de până la 29 de ani care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională. 

Pentru a putea beneficia de facilitățile acordate prin intermediul acestei scheme de finanțare, tinerii NEET trebuie să fie înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), respectiv la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM).

Ulterior, aceștia pot fi selectați pentru a face parte din grupul țintă al proiectului, dacă au domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare în care proiectele se implementează. 

Se va pune accentul pe tinerii din mediul rural și cei care aparțin minorității rome. 

Tinerii NEETs, șomeri înregistrați la SPO, beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională care includ obligatoriu și profilarea acestora în urma căreia tinerii sunt încadrați în una din următoarele categorii, din punct de vedere al ocupabilității:

 • nivelul A – „ușor ocupabil”
 • nivelul B – „mediu ocupabil”
 • nivelul C – „greu ocupabil”
 • nivelul D – „foarte greu ocupabil”

Sprijinirea tinerilor șomeri în vederea ocupării

Mai mult, administratorii schemei de minimis au obligația de a facilita ocuparea unui procent de minimum 35% din numărul persoanelor din grupul țintă care beneficiază de sprijin în cadrul proiectului.

Prin sintagma „ocupare” se înțelege una oricare din situațiile de mai jos:

 • fie angajarea cu contract individual de muncă a persoanei din grupul țintă;
 • fie persoana din grupul țintă înființează o întreprindere.

Încasarea ajutorului financiar nerambursabil 

Tinerii Neets pot întocmi planuri de afaceri care vor fi supuse aprobării unei comisii de selecție. Câștigătorii vor încasa până la 25.000 de euro pentru a înființa noi întreprinderi și a crea locuri de muncă, inclusiv pentru propria persoană.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This