tinerii șomeri pot încasa până la 25.000 de euro pentru înființarea unei afaceri

Tinerii din categoria NEET (cei care nu au un loc de muncă și nu urmează o formă de învățământ) vor putea participa la cursuri de formare profesională la sfârșitul cărora vor încasa până la 25.000 de euro pentru înființarea unei afaceri. Organizațiile care vor gestiona aceste fonduri nerambursabile au termen până la finalul anului să depună cereri de finanțare, urmând să fie selectate de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) drept administratori ai schemei de minimis.

Aceste fonduri nerambursabile sunt derulate prin intermediul unei scheme de minimis intitulată Viitor pentru tineri NEET, parte integrantă a Programului Operațional Regional 2014-2020 și presupun parcurgerea a două etape:

 • în prima etapă, ce urmează să se încheie în 31 decembrie 2021, organizațiile care vor să deruleze activități de formare profesională și de finanțare a unor noi afaceri vor întocmi și depune cereri de finanțare către MIPE;
 • în etapa următoare, ce ar putea începe la 1 aprilie 2022, aceste organizații, intitulate administratori ai schemei de minimis, selectează persoanele din grupul țintă, organizează cursuri de instruire, selectează planuri de afaceri întocmite de participanți și acordă finanțări nerambursabile de până la 25.000 de euro pentru demararea unor noi afaceri.

Nu este pentru prima dată când o astfel de schemă de finanțare funționează. Cel mai recent exemplu se referă la peste 100 de proiecte aprobate și aflate în prezent în diverse faze de implementare:

Termenul preconizat pentru selectarea administratorilor schemei de minimis este 31 martie 2022. Ulterior, aceste organizații vor desfășura o serie de activități în vederea instruirii și sprijinirii tinerilor din categoria NEET în vederea demarării unor afaceri noi și a angajării pe cont propriu.

1. Selectarea grupului țintă

La debutul proiectului, administratorii schemei de minimis vor derula campanii de informare și promovare cu scopul de a identifica persoane eligibile pentru includerea în activitățile viitoare ale proiectului. 

În cadrul proiectelor “Viitor pentru tinerii NEET” sunt eligibili tinerii care îndeplinesc următoarele condiții:

 • au vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani;
 • nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ, nu participă la activități de formare profesională;
 • au domiciliul sau reședința în regiunile în care se derulează proiectele;
 • sunt înregistrate în cadrul Serviciului Public de Ocupare (SPO) din cadrul Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forțelor de Muncă.

Tinerii care îndeplinesc toate condițiile menționate, dar nu sunt înregistrați în cadrul SPO vor fi sprijiniți de către administratorii schemei de minimis să fie luați în evidență și profilați.

Nivelurile de ocupabilitate ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă utilizate în vederea realizării profilării sunt următoarele:

 • ușor ocupabil;
 • mediu ocupabil;
 • greu ocupabil;
 • foarte greu ocupabil.

De asemenea, vor avea prioritate tinerii din mediul rural și cei care aparțin comunității rome.  

2. Organizarea de programe de formare profesională

După formarea grupului țintă, administratorii schemei de minimis vor organiza pentru tinerii selectați programe autorizate de formare profesională, iar absolvenții acestora vor primi certificate recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Se vor putea organiza cursuri de inițiere, calificare, recalificare de nivel 2 (360 ore), nivel 3 (720 ore) sau nivel 4 (1.080 ore).

De asemenea, tinerii selectați vor putea participa și la cursuri de formare profesională recunoscute la nivel de întreprindere, în vederea încadrării mai ușoare în muncă a absolvenților.

3. Organizarea unor activități de mediere a muncii

După finalizarea cursurilor de formare profesională, administratorii schemei de minimis vor organiza activități de mediere a muncii, având în vedere faptul că minimum 35% din numărul persoanelor din grupul țintă care beneficiază de sprijin trebuie să fie angajate.

4. Sprijinirea persoanelor pentru demararea unei afaceri

Sprijinul oferit în cadrul acestor proiecte se referă la desfășurarea unor activități pentru persoanele ușor ocupabile, conform profilării efectuate de Serviciul Public de Ocupare (SPO). Aceste activități pot fi:

 • consiliere;
 • consultanță;
 • mentorat;
 • formare profesională antreprenorială.

5. Întocmirea și prezentarea planurilor de afaceri

Tinerii NEET pot întocmi planuri de afaceri pentru demararea unor activități noi. Planurile de afaceri vor fi evaluate de către un juriu format din:

 • reprezentanți ai mediului de afaceri;
 • reprezentanți ai patronatelor din aria de implementare a proiectului.

Structura planului de afaceri va fi stabilită de către administratorii schemei de minimis, însă trebuie să cuprindă cel puțin următoarele secțiuni:

 • descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri;
 • analiza SWOT a afacerii;
 • schema organizatorică și politica de resurse umane;
 • descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;
 • analiza pieței de desfacere și a concurenței;
 • strategia de marketing;
 • proiecții financiare privind afacerea.

De asemenea, criteriile de selecție a planurilor de afaceri vor fi stabilite de către administratorii schemei de minimis. 

Planurile de afaceri vor fi selectate pentru finanțare în limita bugetelor disponibile, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Numărul estimat al proiectelor aprobate pentru finanțare este de cel puțin 800, ceea ce va conduce la înființarea aceluiași număr de noi întreprinderi.

6. Înființarea unei noi întreprinderi

Conform condițiilor menționate în schema de minimis a acestui program de finanțare, tinerii ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare vor putea înființa:

 • societăți comerciale, în baza legii 31/1990;
 • persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, în baza OUG 44/2008;
 • asociații și fundații, în baza legii nr. 182/2016;
 • societăți cooperative, în baza legii 1/2005.

Nu se poate acorda sprijin nerambursabil întreprinderilor ce activează în domeniul producției primare de produse agricole, al pescuitului sau acvaculturii. 

7. Încasarea ajutorului financiar nerambursabil

Tinerii ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare vor încasa un ajutor de minimis de cel mult 25.000 de euro, astfel:

 • tranșa 1 în valoare de până la 75% după înființarea noii întreprinderi;
 • tranșa 2 în valoare de cel puțin 25% după crearea a cel puțin un nou loc de muncă.

8. Crearea de noi locuri de muncă

În cadrul acestei scheme de minimis, este obligatorie crearea a cel puțin unui nou loc de muncă. Solicitanții care își vor asuma în cadrul planurilor de afaceri un număr mai mare de angajați vor fi obligați, în perioada de implementare a proiectelor, să-și respecte obligațiile asumate. 

De asemenea, este permisă angajarea pe cont propriu a solicitanților. 

9. Cheltuieli eligibile în cadrul schemei de minimis

Planurile de afaceri întocmite pot conține cheltuieli din următoarele categorii:

 • taxe pentru înființarea de întreprinderi;
 • cheltuieli cu salariile și contribuțiile aferente personalului nou-angajat:
 • achiziții de servicii specializate;
 • achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile;
 • cheltuieli cu închirierea de sedii;
 • cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional);
 • utilități aferente funcționării întreprinderilor;
 • servicii de administrare a clădirilor;
 • servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport;
 • cheltuieli de informare și publicitate;
 • întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice.

10. Sustenabilitatea afacerii

Întreprinderea beneficiară de finanțare nerambursabilă trebuie să funcționeze pentru o perioadă de cel puțin 12 luni aferentă implementării planului de afaceri, respectiv pentru o perioadă de cel puțin 6 luni aferentă sustenabilității.  

Atenție!

Având în vedere faptul că demararea acestor activități va începe cu selecția persoanelor pentru formarea grupului țintă, vă recomandăm să urmăriți campaniile de informare și promovare pe care administratorii schemei de minimis le vor derula după aprobarea propriilor proiecte depuse  și semnarea contractelor de finanțare, începând cu luna aprilie 2022.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This