Tutorial: Crearea contului de utilizator pentru accesarea granturilor de stat

Antreprenorii ale căror societăți au fost afectate de Covid-19 pot accesa în perioada următoare granturi de stat pentru capital de lucru și investiții.

Prima măsură dintre cele anunțate de autorități se va lansa în data de 12 octombrie 2020, începând cu ora 10.00. Pentru a putea accesa un ajutor financiar nerambursabil de 2.000 de euro, antreprenorii vor fi nevoiți să-și creeze un cont de utilizator în cadrul platformei și să transmită cererea de finanțare în perioada în care sesiunea va fi păstrată activă.

În cadrul acestui articol am realizat un totorial pentru crearea contului de utilizator și completarea de către antreprenori a datelor necesare.

De asemenea, poți consulta și tutorialul publicat de oficialități, disponibil în această secțiune.

Pasul 1: Crearea contului de utilizator în cadrul platformei

Antreprenorii trebuie să își creeze conturi de utilizator în cadrul platformei, apăsând butonul Creează cont nou afișat în imaginea de mai jos:

0. Contul de utilizator

În fereastra următoare, utilizatorii trebuie să introducă următoarele date:

 • o adresă de email;
 • o parolă;
 • să confirme politica de confidențialitate.

După confirmarea contului de utilizator, antreprenorii vor putea reveni în fereastra de autentificare în cadrul platformei pentru a începe completarea profilului.

Pasul 2: Completarea profiluliui de utilizator

După autentificarea în contul personal, utilizatorii vor putea completa datele solicitate în cadrul propriului profil:

1. Meniu Reprezentant legal

În această etapă, utilizatorii trebuie să completeze, pe rând, datele solicitate în aceste secțiuni:

 • profilul meu;
 • identificare electronică;
 • gestionare persoane juridice.

Datele utilizatorului sunt afișate în trei secțiuni distincte:

 • date de identificare;
 • date de corespondență;
 • confidențialitate.

Date de identificare

Această secțiune necesită informații privind: 

 • nume și prenume;
 • contul numeric personal;
 • seria și numărul cărții de identitate.

2. Date de identificare

Date de corespondență

În acestă secțiune se vor completa următoarele informații:

 • țara;
 • județul;
 • localitatea;
 • strada;
 • numărul;
 • bloc, scară, apartament, etc;
 • cod poștal;
 • telefon mobil;
 • adresa de e-mail.

3. Date de corespondenta

Confidențialitate

În cadrul acestei secțiuni se vor accepta condițiile și termenii afișați, bifând celula de la finalul ferestrei, conform imaginii de mai jos:

4. Confidentialitate

Pasul 3: Meniul persoanelor juridice

 

Aplicația permite înregistrarea mai multor persoane juridice în cadrul aceluiași cont de utilizator și gestionarea mai multor cereri de finanțare, prin intermediul celor două secțiuni de mai jos:

5. Meniu persoane juridice

Utilizatorul va trebui să înscrie una sau mai multe persoane juridice, accesând meniul din dreapta și completând secțiunea în întregime pentru fiecare firmă nou-introdusă.

Prin apăsarea butonului Înscrie se va afișa meniul de mai jos:

6. Inscrie persoana juridica noua

Completarea secțiunii va începe cu introducerea codului fiscal. După apăsarea butonului Caută, aplicația va genera automat următoarele date:

 • cod registru;
 • data înființării;
 • denumire.

În continuare, trebuie descărcat modeluld e declarație pentru reprezentant/împuternicit și semnat electronic. Declarația astfel semnată se va încărca în aplicație în cadrul aceleiași ferestre.

După încărcarea declarației, se confirmă datele introduse, iar aplicația va înregistra o nouă persoană juridică în cont. 

Pentru a utiliza aplicația în continuare, utilizatorul va trebui să aleagă societatea pentru care va solicita finanțare nerambursabilă, conform imaginii de mai jos:

7. Alege persoana juridica 

Pasul 4: Editarea persoanei juridice

 După alegerea persoanei juridice, conform pasului anterior, aplicația va genera un meniu aferent socieății selectate:

8. Meniu persoana juridica

Secțiunile afișate în meniul de mai sus vor trebui completate pe rând.

Informații persoană juridică

În prima secțiune se vor completa informațiile solicitate în imaginea de mai jos:

9. Informatii persoana juridica

Datele solicitate în această secțiune sunt următoarele:

 • denumirea societății;
 • cod fiscal;
 • formă juridică;
 • categoria întreprinderii în funcție de dimensiune;
 • județul în care societatea este înregistrată;
 • localitate;
 • cod poștal;
 • stradă;
 • număr;
 • telefon;
 • email.

Datele reprezentantului legal

După completarea informațiilor privind societatea, se vor completa datele aferente reprezentantului legal, conform imaginii de mai jos:

10. Date reprezentant legal

În cazul în care cererea de finanțare va fi întocmită de către reprezentantul legal al societății, atunci se va bifa prima celulă din imaginea de mai sus.

Dacă aceeași persoană va completa cereri de finanțare pentru mai multe societăți, atunci va bifa opțiunea Împuternicit din imaginea de mai sus.

Locația implementării

În următoarea secțiune se vor completa informații privind locul în care proiectul propus se va implementa efectiv.

Locația implementării proiectului poate fi diferită de sediul social al întreprinderii.

11. Locatia implementarii

Acționari sau asociați

Se vor completa informații privind acționarii sau asociații companiei, indicând procentele deținute în capitalul social:

12. Actionari sau asociati

Declarație ajutoare de stat

În următoarea secțiune se vor completa ajutoarele de stat de care societatea a beneficiat în trecut, apăsând butonul Adaugă afișat în colțul din drepta-sus al ecranului.

După ce toate ajutoarele de stat au fost adăugate, se va descărca declarația generată de aplicație, se va semna elecronic și se va încărca.

Declarația se va completa în mod obligatoriu și în cazul societăților care nu au beneficiat în trecut de ajutoare de stat.

13. Declaratie ajutor de stat

Declarația va fi afișată la finalul secțiunii, după adăugarea în aplicație, conform imaginii de mai sus.

Pasul 5: Vizualizarea declarațiilor încărcate în aplicație

Aplicația va afișa într-o secțiune nouă toate declarațiile încărcate de utilizator, conform imaginii de mai jos. Declarațiile sunt grupate în 3 secțiuni:

 • declarație pe proprie răspundere;
 • declarație ajutor de stat;
 • alte documente.

14. Declaratii

Pasul 6: Cereri de finanțare

În cadrul acestei secțiuni, utilizatorul va putea adăuga în aplicație cereri de finanțare noi pentru cele trei măsuri de finanțare disponibile firmelor afectate de Covid-19;

 • microgranturi de 2.000 de euro;
 • granturi de stat pentru capital de lucru;
 • granturi de stat pentru investiții.

15. Cereri de finantare

Cererile se pot introduce în sistem apăsând butonul Adaugă. 

Cererea va fi afișată în această secțiunea Ciorne pentru perioada în care ea se va afla în etapa de editare. 

După transmitere, cererea de finanțare va fi vizibilă în secțiunea Cereri transmise, conform imaginii de mai sus.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This