Video: Firmele afectate de Covid vor putea accesa granturi pentru investiții

Firmele a căror activitate economică a fost afectată de pandemia de Covid-19 vor putea accesa, în perioada următoare, până la un milion de euro drept granturi pentru realizarea unor investiții productive în activități de producție sau prestări servicii. Ordinul de aprobare a schemei de ajutor de stat a fost publicat în Monitorul Oficial în data de 22 noiembrie, iar autoritățile pregătesc publicarea ghidului solicitantului și lansarea sesiunii de depunere a proiectelor.

Schema de finanțare, intitulată Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, este inclusă în cadrul Programului Operațional Competitivitate și înlocuiește deja celebra măsură 3 Granturi pentru investiții, lansată de autorități la sfârșitul anului 2021 și anulată în cursul acestui an, sub suspiciunea de fraudă.

Noua procedură, aprobată prin Ordinul ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene și publicat în Monitorul Oficial în data de 22 noiembrie 2021, aduce deja o serie de modificări, cea mai importantă vizând selecția proiectelor în ordinea depunerii acestora, și nu în baza punctajului obținut în etape de evaluare, după cum solicită în egală măsură potențialii solicitanți, dar și firmele de consultanță. 

Cine poate accesa granturi pentru investiții?

În categoria solicitanților eligibili, ordinul ministrului publicat în monitorul oficial amintește întreprinderile mici și mijlocii, dar și microîntreprinderile, conform clasificării lor, care sunt înregistrate drept: 

 • societăți comerciale, înregistrate în baza Legii societăților nr. 31/1990;
 • cooperativele, înregistrate în baza Legii nr. 1/2005;
 • societățile cu răspundere limitată – debutante, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/2011.

Bugetul disponibil și valoarea maximă a granturilor

Bugetul total disponibil pentru această schemă de finanțare este de 358.384.803,64 euro, din care suma de 300 de milioane de euro reprezintă fonduri europene, diferența reprezentând fonduri de la guvernul de stat.

Prin intermediul acestei scheme de finanțare, întreprinderile pot solicita până la un milion de euro ca sprijin pentru realizarea unor investiții în activități productive. 

Conform ordinului publicat în Monitorul Oficial, autoritățile estimează un număr maxim de 4.000 de beneficiari ai acestor granturi pentru investiții. 

Activitățile eligibile pentru finanțare

Întreprinderile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate trebuie să solicite sprijin financiar pentru activități economice din următoarele sectoare eligibile:

 • clasa C — Industria prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
 • clasa F — Construcții;
 • clasa G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • clasa H — Transport și depozitare;
 • clasa I — Hoteluri și restaurante;
 • clasa M — Activități profesionale, științifice și tehnice;
 • clasa N — Activități de servicii administrative și de activități de servicii-suport;
 • clasa P — Învățământ;
 • clasa Q — Sănătate și asistență socială;
 • clasa R — Activități de spectacole, culturale și recreative;
 • clasa S — Alte activități de servicii.

Durata schemei de finanțare

Conform ordinului de ministru amintit anterior, schema de finanțare se aplică până la data de 31 decembrie 2021. În condițiile în care Cadrul temporar se va prelungi până la 30 iunie 2022, perioada de aplicare a schemei va fi extinsă în consecință. 

Acest lucru s-a produs deja, exact până la data amintită în cadrul ordinului de ministru, astfel că este de așteptat ca și autoritățile naționale să prelungească perioada de aplicare a schemei de finanțare. 

Procesul de evaluare și selecție constă în parcurgerea următoarelor etape:

 • etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului și a proiectului;
 • etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect;
 • etapa de selecție a propunerilor de proiect care vor beneficia de sprijin financiar nerambursabil;
 • etapa de contractare a proiectelor.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This