Viitor pentru tinerii NEETs: Structura planului de afaceri

Pentru încasarea ajutorului financiar nerambursabil de 25.000 de euro, tinerii șomeri trebuie să întocmească și să prezinte unei comisii de evaluare propriul plan de afaceri. Structura cadru a acestui document este menționată în ghidul solicitantului, însă administratorii schemei de minimis pot solicita întocmirea unui document mai amplu.

Tinerii șomeri participanți la activitățile de formare profesională derulate în cadrul programelor Viitor pentru tinerii NEETs vor putea solicita acordarea unui grant nerambursabil de până la 25.000 de euro.

Tinerii șomeri trebuie să întocmească un plan de afaceri

Pentru a participa în cadrul procesului de selecție, participanții la programele de instruire antreprenorială trebuie să întocmească planuri de afaceri care să cuprindă cel puțin următoarea structură:

 • descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori);
 • analiza SWOT a afacerii;
 • schema organizatorică și politica de resurse umane;
 • descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;
 • analiza pieței de desfacere și a concurenței;
 • strategia de marketing;
 • proiecții financiare privind afacerea.

Planul de afaceri va fi supus aprobării unei comisii de selecție

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu în care vor fi implicați reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de implementare a proiectului. Juriul de selecție a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri.

Doar pentru planurile de afaceri aprobate de către acest juriu se va acorda sprijin financiar în cadrul proiectului, pentru înființarea întreprinderii, precum și pentru dezvoltarea acesteia după înființare.

Alte documente solicitate pentru aprobarea planului de afaceri

Cererea de finanțare va fi însoțită de declarații pe propria răspundere a solicitantului, privind:

 • ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal și în ultimii doi ani fiscali
 • structura întreprinderii unice din care face parte beneficiarul;
 • eventualele alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleași costuri eligibile ca cele finanțate de prezenta schemă;
 • faptul că nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis;
 • faptul că ajutorul de minimis acordat nu va finanța activități sau domenii exceptate precum agricultura sau pescuitul.

Obligații asumate prin implementarea planului de afaceri

Viitorii antreprenori trebuie să-și asume, în cazul aprobării proiectului, crearea a cel puțin un loc de muncă în cadrul întreprinderii. 

Pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a:

 • implementa planul de afaceri selectat și de a asigura menținerea activităților, respectiv: perioada de implementare de 12 luni;
 • menține locurile de muncă create pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni.

Sustenabilitatea întreprinderii este îndeplinită doar atunci când întreprinderea sprijinită funcționează minim șase luni de la finalizarea celor 12 luni de implementare a planului de afaceri selectat pentru finanțare și asigură menținerea locurilor de muncă în parametrii asumați prin Planul de afaceri (normă de lucru; nivel salarial).

Perioada de sustenabilitate poate fi contabilizată pe perioada implementării proiectului sau după finalizarea implementării.

Încasarea ajutorului nerambursabil

Ajutorul de minimis se va putea acorda în două tranșe, după cum urmează:

 • tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis;
 • tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă asumate prin planul de afaceri.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This