Fonduri nerambursabile: Ce sunt cheltuielile neeligibile

În categoria cheltuielilor neeligibile sunt incluse costurile necesare realizării investiției, dar care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de ghidul solicitantului pentru a fi decontate de către finanțator, ele fiind astfel suportate integral din fondurile proprii ale beneficiarului.

Programele de finanțare au prevederi diferite în privința cheltuielilor neeligibile, astfel că pot interveni diferențe majore între diferite  ghiduri ale solicitantului.

Cheltuielile neeligibile se regăsesc în următoarele situații:

 • au fost plătite înainte de aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare;
 • au fost plătite după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, respectiv în perioada de monitorizare a investiției;
 • nu sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu toate că respectă celelalte criterii de eligibilitate;
 • depășesc pragurile valorice pe care finanțatorul le impune anumitor cheltuieli eligibile;
 • sunt menționate de către finanțator în lista cheltuielilor neeligibile.

Ca exemplu, în categoria cheltuielilor neeligibile sunt incluse, de obicei:

 • achiziția de terenuri;
 • achiziția de clădiri;
 • achiziția de bunuri second-hand;
 • TVA, în cazul firmelor plătitoare de TVA;
 • dobânzi bancare, impozite și taxe;
 • cheltuieli peste anumite praguri valorice. 

Unele cheltuieli incluse de către solicitantul de fonduri nerambursabile în bugetul investiției sunt eligibile până la atingerea unui anumit plafon. Sumele ce depășesc aceste praguri vor fi suportate integral de către beneficiar din fonduri proprii.

Cel mai bun exemplu îl reprezintă, pentru acest caz, cheltuielile cu serviciile de consultanță. Ele vor fi decontate doar până la:

 • 5% din valoarea eligibilă a investiției, în cazul proiectelor fără lucrări de construcții;
 • 10% din valoarea eligibilă a investiției, în cazul proiectelor cu lucrări de construcții.

În cazul proiectelor finanțate din fonduri naționale, acolo unde lucrările de construcții nu sunt eligibile, serviciile de consultanță se pot deconta doar până la pragul de 8.000 de lei. Astfel, orice valoare peste acest prag va fi considerată drept cheltuială neeligibilă și va fi suportată integral de către beneficiar din fonduri proprii. 

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This