fbpx
Fonduri europene: Cum se calculează ajutorul financiar nerambursabil

Fonduri europene: Cum se calculează ajutorul financiar nerambursabil

Ajutorul financiar nerambursabil reprezintă contribuția finanțatorului la realizarea unei investiții și poate acoperi total sau parțial valoarea eligibilă a proiectului.

Ajutorul financiar nerambursabil nu acoperă niciodată întreaga valoare a investiției, astfel că beneficiarul va fi nevoit să contribuie cu resurse financiare proprii pentru implementarea planului de afaceri aprobat. 

Pentru a fi mai ușor de înțeles felul în care ajutorul financiar nerambursabil este calculat, vom atașa mai jos schema planului financiar al unei investiții:

După cum se poate observa, ajutorul financiar nerambursabil (AFN) este raportat doar la valoarea eligibilă a investiției, nu la valoarea sa totală. Prin urmare, finanțatorul acoperă total sau parțial doar valoarea eligibilă, în timp ce cheltuielile neeligibile vor fi acoperite integral de către beneficiarul investiției, din resursele sale proprii. 

Atunci când ajutorul financiar nerambursabil reprezintă 100% din valoarea eligibilă, beneficiarul nu va contribui financiar la aceste cheltuieli, însă el va suporta integral valoarea neeligibilă a investiției.

Atunci când ajutorul financiar nerambursabil este mai mic de 100% din valoarea eligibilă a proiectului, beneficiarul va contribui financiar pentru a acoperi diferența. În acest scenariu, contribuția proprie va acoperi, de asemenea, și valoarea neeligibilă a proiectului.

Pentru a fi mai ușor de înțeles, atașăm mai jos un exemplu practic în care un antreprenor solicită ajutor financiar necesar achiziției unor echipamente de brutărie:

Valoarea de achiziție a bunurilor din lista de mai sus reprezintă valoarea eligibilă a proiectului, în timp ce TVA-ul aferent reprezintă valoarea neeligibilă a sa.

În cazul în care ajutorul financiar nerambursabil reprezintă 100% din valoarea eligibilă, beneficiarul va suporta doar valoarea neeligibilă, respectiv valoarea TVA.

Dacă ajutorul financiar nerambursabil va fi de doar 70%, atunci beneficiarul va suporta din fonduri proprii diferența de 30% din valoarea de achiziție a echipamentelor, dar și valoarea TVA integral. 

În cazul în care proiectul este depus în cadrul unei linii de finanțare ce permite decontarea TVA-ului, această cheltuială va fi la rândul său eligibilă. 

Prin urmare, atunci când ajutorul financiar nerambursabil este 100%, beneficiarul nu va contribui cu fonduri proprii pentru implementarea proiectului.

Dacă ajutorul va fi mai mic de 100% din valoarea eligibilă a investiției, beneficiarul va contribui din surse proprii doar pentru acoperirea acestei diferențe

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Fonduri nerambursabile: Ce sunt cheltuielile neeligibile

Fonduri nerambursabile: Ce sunt cheltuielile neeligibile

În categoria cheltuielilor neeligibile sunt incluse costurile necesare realizării investiției, dar care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de ghidul solicitantului pentru a fi decontate de către finanțator, ele fiind astfel suportate integral din fondurile proprii ale beneficiarului.

Programele de finanțare au prevederi diferite în privința cheltuielilor neeligibile, astfel că pot interveni diferențe majore între diferite  ghiduri ale solicitantului.

Cheltuielile neeligibile se regăsesc în următoarele situații:

 • au fost plătite înainte de aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare;
 • au fost plătite după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, respectiv în perioada de monitorizare a investiției;
 • nu sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu toate că respectă celelalte criterii de eligibilitate;
 • depășesc pragurile valorice pe care finanțatorul le impune anumitor cheltuieli eligibile;
 • sunt menționate de către finanțator în lista cheltuielilor neeligibile.

Ca exemplu, în categoria cheltuielilor neeligibile sunt incluse, de obicei:

 • achiziția de terenuri;
 • achiziția de clădiri;
 • achiziția de bunuri second-hand;
 • TVA, în cazul firmelor plătitoare de TVA;
 • dobânzi bancare, impozite și taxe;
 • cheltuieli peste anumite praguri valorice. 

Unele cheltuieli incluse de către solicitantul de fonduri nerambursabile în bugetul investiției sunt eligibile până la atingerea unui anumit plafon. Sumele ce depășesc aceste praguri vor fi suportate integral de către beneficiar din fonduri proprii.

Cel mai bun exemplu îl reprezintă, pentru acest caz, cheltuielile cu serviciile de consultanță. Ele vor fi decontate doar până la:

 • 5% din valoarea eligibilă a investiției, în cazul proiectelor fără lucrări de construcții;
 • 10% din valoarea eligibilă a investiției, în cazul proiectelor cu lucrări de construcții.

În cazul proiectelor finanțate din fonduri naționale, acolo unde lucrările de construcții nu sunt eligibile, serviciile de consultanță se pot deconta doar până la pragul de 8.000 de lei. Astfel, orice valoare peste acest prag va fi considerată drept cheltuială neeligibilă și va fi suportată integral de către beneficiar din fonduri proprii. 

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.