Fonduri europene: Cum se calculează ajutorul financiar nerambursabil

Ajutorul financiar nerambursabil reprezintă contribuția finanțatorului la realizarea unei investiții și poate acoperi total sau parțial valoarea eligibilă a proiectului.

Ajutorul financiar nerambursabil nu acoperă niciodată întreaga valoare a investiției, astfel că beneficiarul va fi nevoit să contribuie cu resurse financiare proprii pentru implementarea planului de afaceri aprobat. 

Pentru a fi mai ușor de înțeles felul în care ajutorul financiar nerambursabil este calculat, vom atașa mai jos schema planului financiar al unei investiții:

planul financiar

După cum se poate observa, ajutorul financiar nerambursabil (AFN) este raportat doar la valoarea eligibilă a investiției, nu la valoarea sa totală. Prin urmare, finanțatorul acoperă total sau parțial doar valoarea eligibilă, în timp ce cheltuielile neeligibile vor fi acoperite integral de către beneficiarul investiției, din resursele sale proprii. 

Atunci când ajutorul financiar nerambursabil reprezintă 100% din valoarea eligibilă, beneficiarul nu va contribui financiar la aceste cheltuieli, însă el va suporta integral valoarea neeligibilă a investiției.

Atunci când ajutorul financiar nerambursabil este mai mic de 100% din valoarea eligibilă a proiectului, beneficiarul va contribui financiar pentru a acoperi diferența. În acest scenariu, contribuția proprie va acoperi, de asemenea, și valoarea neeligibilă a proiectului.

Pentru a fi mai ușor de înțeles, atașăm mai jos un exemplu practic în care un antreprenor solicită ajutor financiar necesar achiziției unor echipamente de brutărie:

Bugetul investiției

Valoarea de achiziție a bunurilor din lista de mai sus reprezintă valoarea eligibilă a proiectului, în timp ce TVA-ul aferent reprezintă valoarea neeligibilă a sa.

În cazul în care ajutorul financiar nerambursabil reprezintă 100% din valoarea eligibilă, beneficiarul va suporta doar valoarea neeligibilă, respectiv valoarea TVA.

Ajutor financiar nerambursabil 100 1

Dacă ajutorul financiar nerambursabil va fi de doar 70%, atunci beneficiarul va suporta din fonduri proprii diferența de 30% din valoarea de achiziție a echipamentelor, dar și valoarea TVA integral. 

Ajutor financiar nerambursabil 70

În cazul în care proiectul este depus în cadrul unei linii de finanțare ce permite decontarea TVA-ului, această cheltuială va fi la rândul său eligibilă. 

Prin urmare, atunci când ajutorul financiar nerambursabil este 100%, beneficiarul nu va contribui cu fonduri proprii pentru implementarea proiectului.

ajutor financiar nerambursabil cu TVA 100

Dacă ajutorul va fi mai mic de 100% din valoarea eligibilă a investiției, beneficiarul va contribui din surse proprii doar pentru acoperirea acestei diferențe

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This