Cheltuieli eligibile în cadrul proiectului: definiție și exemple

Cheltuielile eligibile reprezintă costurile aferente achiziției de bunuri și servicii, dar și prestării de lucrări de construcții, pe care solicitantul de fonduri nerambursabile le include în bugetul investiției sale și solicită decontarea lor totală sau parțială, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.

Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile estimate de către solicitantul de fonduri nerambursabile trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții:

  • să fie necesare realizării investiției;
  • să fie estimate în condiții de piață, pe baza unor oferte financiare și tehnice (în cazul bunurilor și serviciilor) sau pe baza unor devize (în cazul lucrărilor de construcții);
  • să fie efectiv realizate după data aprobării proiectului și semnării contractului de finanțare;
  • să fie plătite în etapa de implementare a proiectului, cu respectarea prevederilor ghidului solicitantului;
  • să fie incluse în contabilitatea beneficiarului de fonduri nerambursabile;
  • să se regăsească în lista cheltuielilor eligibile din cadrul ghidului solicitantului.

De la regulile menționate mai sus fac excepție doar cheltuielile cu serviciile de consultanță necesare întocmirii proiectului. Ele pot fi efectiv plătite și înainte de aprobarea proiectului, în etapa de pregătire a documentației, urmând a fi decontate după semnarea contractului de finanțare, dacă celelalte condiții menționate în ghidul solicitantului au fost respectate. 

Programele de finanțare prevăd categorii diferite de cheltuieli eligibile, în funcție de obiectivele urmărite. Totuși, cheltuielile eligibile se pot clasifica în trei categorii generale:

Cheltuieli eligibile cu lucrările de construcții includ costurile necesare realizării, extinderii, modernizării sau recompartimentării unor spații necesare desfășurării activității economice desfășurate de către beneficiar.

Cheltuieli eligibile cu achiziția de bunuri includ, în cele mai multe cazuri, valorile de achiziție a mijloacelor fixe necesare în cadrul fluxului de activități a proiectului. 

În această categorie sunt incluse mijloace de transport, utilaje și echipamente de producție, echipamente IT, mobilier, etc.

De asemenea, unele programe de finanțare pot accepta încadrarea în categoria cheltuielilor eligibile și a obiectelor de inventar.

Mijloacele fixe sunt bunuri cu o valoare de achiziție de peste 2.500 de lei și o durată de funcționare mai mare de un an.

Obiectele de inventar sunt bunuri cu o valoare de achiziție mai mică de 2.500 de lei și o durată de funcționare de cel mult un an. 

Cheltuieli eligibile cu serviciile se referă la costurile aferente consultanței necesare întocmirii proiectului și implementării sale după aprobare. 

În această categorie se vor regăsi, conform prevederilor ghidului solicitantului, și cheltuieli cu:

  • obținerea de avize și autorizații;
  • studii de teren;
  • dirigenție de șantier.

Programele de finanțare pot avea prevederi diferite în privința cheltuielilor incluse în cele trei categorii amintite. De aceea, se recomandă întotdeauna verificarea ghidului solicitantului înaintea întocmirii planului de afaceri și a bugetului investiției.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This